Polska | polski

30.04.2015

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku (2)

Druga część serii: Projekt bezpieczeństwa i wybór komponentów bezpieczeństwa

W ramach naszej serii „Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku” prezentujemy poszczególne kroki wymagane na drodze do uzyskania oznaczenia CE. W części pierwszej omówiliśmy kwestie analizy ryzyk i koncepcji bezpieczeństwa. Z kolejnej dowiesz się wszystkiego, co należy wiedzieć na temat projektu bezpieczeństwa i wyboru komponentów bezpieczeństwa.
 

Krok 3: Projekt bezpieczeństwa i wybór komponentów bezpieczeństwa

Celem projektu bezpieczeństwa jest ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń poprzez szczegółowe zaplanowani niezbędnych środków ochronnych. Dotyczy to zarówno maszyn nowych, jak i modernizowanych. Odnosi się zaś w szczególności do układów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i sterujących oraz oprogramowania maszyny, a także doboru komponentów bezpieczeństwa.


Krok 4: Właściwy wybór komponentów bezpieczeństwa

Dobór właściwych komponentów wymaga w pierwszej kolejności określenia i zweryfikowania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PLr) lub poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), jaki należy osiągnąć zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 13849-1 lub EN IEC 62061. Ten skomplikowany proces ułatwiają specjalne narzędzia obliczeniowe takie jak PAScal Safety Calculator . Na podstawie wartości charakterystycznych związanych z bezpieczeństwem, PAScal Safety Calculator potwierdza faktycznie uzyskane wartości – w tym wymagane lub oczekiwane wartości domyślne PL lub SIL. Narzędzia te prowadzą użytkowników krok po kroku przez poszczególne etapy walidacji systemu bezpieczeństwa.

Ciąg dalszy W części trzeciej omówione zostały wszystkie najważniejsze aspekty wdrożenia systemu i jego walidacji.

 

Dalsze informacje:

Pierwsza część serii: Analiza ryzyk i koncepcja bezpieczeństwa
Projekt bezpieczeństwa
Walidacja systemu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku:  Projekt bezpieczeństwa i wybór komponentów bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl