Polska | polski

29.09.2015

W jakim zakresie znasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn?

Sprawdź swoją wiedzę, biorąc udział w quizie na CMSE® Certified Machinery Safety Expert (Certyfikowanego eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn)!

Szkolenie CMSE® Certified Machinery Safety Expert dostarcza szczegółowej wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn. W uzupełnieniu do obowiązujących międzynarodowych i krajowych przepisów i norm omawia również, takie pojęcia jak ocena ryzyka, BHP oraz bezpieczeństwo funkcjonalne.

Czterodniowe szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym opanowaną wiedzę. Wszystkie osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają uznany w skali międzynarodowej certyfikat jednostki notyfikowanej TÜV.


Sprawdź swoją wiedzę – odpowiedz na 10 pytań sprawdzających Twoją znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn!

Czy kiedykolwiek zamierzałeś dowiedzieć się wszystkiego na temat bezpieczeństwa maszyn? W jakich dziedzinach dysponujesz dostateczną wiedzą, a w jakich Twoja wiedza jest niekompletna? Weź udział w  naszym quizie CMSE® i odpowiedz na 10 pytań z  dziedziny bezpieczeństwa. Pozwoli on wstępnie ocenić Twoja wiedzę.
 

Dobre przygotowanie do szkolenia CMSE®

Pytania quizu są zbliżone pod względem treści i zakresu do  pytań egzaminacyjnych. Poszerz swoją wiedzę i weź udział w szkoleniu, aby zostać CMSE®. Dzięki temu staniesz się członkiem globalnej społeczności uznanych w skali międzynarodowej ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Dalsze informacje:

Quiz CMSE®

Informacja i rejestracja na szkolenie na CMSE® Certified Machinery Safety Expert
 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl