Polska | polski

20.08.2014

Standard w logistyce portowej

System sterowania PSS 4000 monitoruje działanie wszystkich funkcji związanych z bezpieczeństwem w żurawiach portowych w porcie Chalifa w Abu Zabi.

„Dzięki systemowi sterowania PSS 4000 osiągnęliśmy o wiele więcej niż zamierzaliśmy. Tradycyjne koncepcje nie pozwoliłyby uzyskać podobnych rezultatów …”– mówi Javier Rizo z TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Cooperation).

Nowoczesny terminal kontenerowy położony między Abu Zabi i Dubajem wykorzystuje najnowsze technologie przeładunku, sterowania i zabezpieczeń. Do monitorowania systemu przeładunku kontenerów wykorzystuje się system sterowania PSS 4000.


Inteligentny i bezpieczny przeładunek

System sterowania PSS 4000 monitoruje działanie wszystkich funkcji związanych z bezpieczeństwem w żurawiach portowych, takich jak zatrzymanie awaryjne, drzwi ochronne i pozycjonowanie. Zastosowano łącznie 19 systemów sterowania PSSuniversal PLC oraz 38 zdecentralizowanych systemów wejścia/wyjścia PSSuniversal pracujących w sieci.


Decentralizacja funkcji sterowania

Kluczową rolę odgrywają decentralizacja i podział funkcji sterowania. W ramach scentralizowanego projektu – w odróżnieniu od scentralizowanego układu sterowania – dostępny jest modułowy program użytkownika. Umożliwia on prostą obsługę znormalizowaną w skali całego projektu.


PSS 4000 – Jeden system dla bezpieczeństwo i automatyzacja

Oprócz realizowania funkcji związanych z bezpieczeństwem system PSS 4000 przetwarza znormalizowane dane w całym systemie: system sterowania PSSuniversal PLC odczytuje dane wejściowe, przesyła je do znormalizowanego systemu sterowania wyższego poziomu, po czym odpowiednio przełącza znormalizowane wyjścia.


Dalsze informacje:

System sterowania PSS 4000

System sterowania PSS 4000 w porcie Chalifa w Abu Zabi
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl