Polska | polski

04.06.2014

„Near shoring” i „next shoring” w odniesieniu do zakładów produkcyjnych

Jaki wpływ wywiera ten trend na globalne strategie zgodności i bezpieczeństwo maszyn

Choć kraje o niskich kosztach wciąż pełnią znaczącą rolę w świecie produkcji, ich przyszłość w globalnym łańcuchu dostaw będzie się istotnie zmieniać. Producenci od kilku dziesięcioleci wykorzystują miejsca w Europie Wschodniej i Azji, a zwłaszcza w Chinach, do pozyskiwania tanich materiałów i elementów. Gdy płace w Chinach i innych krajach o niskich kosztach wciąż rosną, korzyści kosztowe i zachęty w tych regionach znacznie osłabły, a wielu producentów wybiera przestawienie się na bliższych dostawców krajowych, aby zmniejszyć ryzyko i osiągnąć większą równowagę w łańcuchu dostaw.

Jednocześnie rosnące zapotrzebowanie ze strony nowych rynków uzmysławia korzyści płynące z bycia blisko rynku, a przez to blisko źródeł innowacji. Globalne firmy produkujące dobra konsumpcyjne rozumieją tkwiącą w tym wartość i tworzą regionalne centra innowacji produkcji i produktów, wspierające łańcuch dostaw na rynku. Niektórzy komentatorzy przemysłu nazywają ten trend „next shoring”. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw systemów sterowania i maszyn ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia elastycznych ruchów nowych i starszych zasobów produkcyjnych w ramach różnych jurysdykcji.


Trend „next shoring”

Menedżerowie zajmujący się maszynami i systemami automatyki, specjaliści ds. bezpieczeństwa, a także pozostała kadra kierownicza, muszą uwzględniać cały szereg czynników, takich jak: 

  • modułowa automatyzacja, architektura maszyn i zgodność projektowa

  • procesy zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa nowych maszyn

  • skuteczna i bezpieczna integracja robotyki

  • strukturyzowane procesy modernizacji starszego sprzętu i modernizacja technicznych środków bezpieczeństwa


Potrzeba posiadania doświadczonego dostawcy usług bezpieczeństwa

Czynniki te uwidoczniają potrzebę posiadania renomowanego i doświadczonego dostawcy usług bezpieczeństwa w skali globalnej. Usługi firmy Pilz obejmują doradztwo, realizacje techniczne i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn, a także świadczenie usług z zakresu zgodności maszyn, w tym oznakowania CE. Nasza zdolność do świadczenia tych usług na całym świecie umożliwia realizację usług bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie prowadzone są działania związane z produkcją.


Dalsze informacje

Zakres usług firmy Pilz