Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Bezpieczeństwo maszyn – osiem nowych dyrektyw

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE i dyrektywa EMC 2014/30/WE: Zmiany zawarte w Dzienniku Urzędowym opublikowanym przez Komisję Europejską, z ośmioma nowo zmienionymi dyrektywami.

Komisja Europejska opublikowała osiem nowo zmienionych dyrektyw w Dzienniku Urzędowym UE L 96 z dnia 29 marca 2014 r. Stosowanie nowych dyrektyw będzie obowiązkowe od 20 kwietnia 2016 r.. Nowe dyrektywy: niskonapięciowa 2014/35/WE oraz EMC 2014/30/WE są szczególnie istotne dla producentów i operatorów maszyn.


Zasadnicze zmiany w dyrektywie niskonapięciowej i dyrektywie EMC

Dyrektywa niskonapięciowa oraz dyrektywa EMC zostały w wielu miejscach gruntownie poprawione i zmodyfikowane. Oto zestawienie najważniejszych zmian:

 • Wyraźnie określono, że niezbędna dokumentacja musi być przechowywana i pozostawać do dyspozycji przez 10 lat.
   
 • Dokumentacja powinna być napisana w języku, który będzie zrozumiały dla władz lokalnych i końcowych użytkowników zakładu lub maszyny.
   
 • Jeśli to możliwe, na maszynie musi znajdować się adres producenta.
   
 • Importerzy/dystrybutorzy muszą informować organy nadzoru i odpowiednie władze krajowe w przypadku wystąpienia lub podejrzenia jakichkolwiek problemów związanych z bezpieczeństwem lub zgodnością z wymogami dyrektywy.


Zestawienie zmienionych dyrektyw

Zgodnie z bieżącym Dziennikiem Urzędowym zmienione zostały także poniższe dyrektywy:

 • Dyrektywa dźwigowa 2014/33/WE
 • Dyrektywa ATEX 2014/34/WE
 • Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/WE
 • Dyrektywa w sprawie nieautomatycznych urządzeń wagowych 2014/31/WE
 • Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych 2014/32/WE
 • Dyrektywa w sprawie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 2014/28/WE


Dalsze informacje:

Dziennik Urzędowy L96 z dnia 29 marca 2014 r. do pobrania

Kompendium bezpieczeństwa zawierające informacje na temat stosowania norm