Polska | polski

13.03.2014

Poprawa bezpieczeństwa z LOTO

Usprawnij swoje systemy kontrolowania i izolowania źródeł energii mogących stanowić zagrożenie.

Programy LOTO (Lock Out Tag Out, blokowanie i znakowanie maszyn) zyskują na znaczeniu jako najlepsze praktyki kontrolowania i izolowania źródeł energii mogących stanowić zagrożenie. LOTO to blokowanie i znakowanie maszyn mające na celu ich izolowanie. System LOTO obejmuje również opracowywanie procedur izolowania maszyn z myślą o szczególnych zadaniach oraz szkolenie operatorów maszyn.


Stosowanie systemów zdalnego izolowania źródeł energii w połączeniu z procedurami blokowania i znakowania maszyn

W przypadku dużych zakładów produkcyjnych wdrażanie systemów zdalnego izolowania źródeł energii przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i uproszczenia systemów LOTO. Łączne stosowanie obu tych systemów umożliwia wydajne zdalne monitorowanie i kontrolowanie wielu lokalizacji. Niesie to ze sobą takie korzyści jak uproszczenie procedur czy możliwość blokowania z jednego miejsca, czyli obsługiwania licznych urządzeń za pomocą jednej blokady.


Wdrożenie normy regulującej izolowanie źródeł energii

Do momentu wdrożenia normy UL 6420 nie istniał dokument dotyczący urządzeń służących do izolowania systemów, a traktowanych jako pojedyncze zespoły. Norma ta została zatwierdzona przez Amerykański Instytut Normalizacyjny (ANSI). W rezultacie możliwe jest konstruowanie systemów izolowania źródeł energii spełniających wymagania poświęconej im normy.


Dostosowane do szczególnych potrzeb rozwiązania izolowania źródeł energii projektowane przez biegłych techników bezpieczeństwa pracy

Specjaliści Pilz ds. bezpieczeństwa maszyn mogą projektować i wdrażać systemy izolowania źródeł energii dostosowane do Państwa potrzeb, przyczyniając się do zapewnienia Państwa personelowi całkowicie bezpiecznych warunków pracy. Firma Pilz utrzymuje bliską współpracę ze swoimi klientami, dzięki czemu rozumie ich potrzeby i może tworzyć dostosowane do nich rozwiązania, które są opłacalne i pozwalają zaoszczędzić czas.


Dalsze informacje:

Wdrażanie systemu

Lock Out Tag Out