Polska | polski

17.06.2014

Norma EN ISO 14119 została zharmonizowana

Norma EN ISO 14119 Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru weszła w życie i obowiązuje w całej Europie.

W kwietniu norma EN ISO 14119 została ujęta w załączniku do Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. W tym momencie jest zharmonizowaną normą europejską. EN ISO 14119 zastępuje EN 1088 w powiązanym Dzienniku Urzędowym. Przewidziano krótki okres przejściowy. Od dnia 1 maja 2015 roku obowiązywać będzie wyłącznie norma EN ISO 14119.


Co nowego w normie EN ISO 14119?

Nowy standard rozróżnia cztery typy urządzeń blokujących. Uwzględniono w niej nowe technologie oraz wymieniono ich zalety i wady. Wskazano również optymalne środki umożliwiające minimalizowanie ryzyka obchodzenia zabezpieczeń w możliwy do przewidzenia sposób.


Bądź gotów:

upewnij się, czy przy projektowaniu systemów drzwi ochronnych spełniasz wymagania nowej normy EN ISO 14119.  Unikniesz w ten sposób nerwowych sytuacji pod koniec okresu przejściowego.

A przy okazji: Każdy wyłącznik bezpieczeństwa i każdy system drzwi ochronnych firmy Pilz spełnia wymagania nowej normy.


Więcej informacji:

Stosując wyłączniki bezpieczeństwa i systemy drzwi ochronnych firmy Pilz, jesteś bezpieczny!
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl