Polska | polski

16.07.2014

Połączenia sieciowe z CANopen i EtherCAT

Mniej prac inżynierskich dzięki bramkom łączącym różne systemy Pilz z sieciami CANopen i EtherCAT.

Bramki PSSnet służą do integracji systemów sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi, systemów sterowania ruchem PMCprimo oraz urządzeń diagnostycznych PMI w sieci komunikacyjne EtherCAT i CANopen.  Zmniejszenie nakładu prac inżynierskich to charakterystyczna cecha tych bramek. Szybka i przyjazna diagnostyka dla użytkownika dzięki diodom LED.


Korzyści płynące ze stosowania bramek PSSnet:

 • Zmniejszenie nakładu prac inżynierskich dzięki stałemu, predefiniowanemu
  mapowaniu
   
 • Konfiguracja, którą łatwo dostosowywać i rozszerzać poprzez serwer WWW – w ten sposób możliwa zmiana adresu IP
   
 • Nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego narzędzia do konfiguracji
   
 • Diagnostykę można przeprowadzać za pomocą diod LED, informujących o statusie;
  bardziej kompleksową diagnostykę można też przeprowadzać
  poprzez serwer WWW
   
 • Interfejs internetowy umożliwia także wyświetlanie danych magistrali fieldbus i
  wprowadzanie wartości, co ułatwia rozruch i
  upraszcza obsługę
   

Bramek PSSnet używa się do łatwego włączania systemów i komponentów Pilz do istniejących struktur.  Automation: complete and simple!


Dalsze informacje:

Komponenty systemowe magistrali fieldbus