Historia i przyszłość

Wczoraj. Dzisiaj. Jutro: Automatyzacja w okresie przejściowym

Inżynierowie ds. rozwoju testują obwód do elektronicznego wyłącznika czasowego

Już od ponad 70 lat Pilz inspiruje swoich klientów innowacyjnymi produktami i rozwiązaniami. Początkowo firma produkowała szklany sprzęt laboratoryjny, następnie elektroniczne wyłączniki czasowe, a jeszcze później przekaźniki i programowalne systemy sterowania. Pilz zawsze na bieżąco dostosowuje swoją działalność do potrzeb rynku i zmienia się wraz z kolejnymi „technologicznymi kamieniami milowymi”.

Firma Pilz zyskała status lidera technologii dzięki pierwszemu na świecie i najczęściej wykorzystywanemu przekaźnikowi wyłączenia awaryjnego PNOZ. Ten „klasyczny” już dziś przekaźnik bezpieczeństwa wniósł znaczący wkład w rozwój automatyki. Na podstawie bogatego doświadczenia zgromadzonego dzięki opracowaniu najróżniejszych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem oraz jednego z pierwszych programowalnych sterowników logicznych (PLC) w firmie Pilz zaprojektowano pierwszy programowalny sterownik bezpieczeństwa.

 

Historia firmy Pilz – Jak dobry pomysł podbił świat

Wartości. Tworzą. Przyszłość. Zmiana pokoleń, wartości zawsze te same

Pani Renate Pilz przekazała zarządzanie firmą swoim dzieciom – Susanne Kunschert i Thomasowi Pilz. Aż do 2017 roku stała za sterami firmy, z ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę dyrektora zarządzającego. Jednym z przykładów jest opracowanie pierwszego programowalnego sterownika bezpieczeństwa. Dzięki innowacyjności i pionierskiemu podejściu firma Pilz zapisała kolejną kartę w historii przemysłu. Przejęcie zarządzania firmą po przedwczesnej śmierci męża było niewątpliwie emocjonalnym przeżyciem. Pod kierownictwem Renate Pilz firma zwiększyła stan zatrudnienia z 200 do ponad 2000 pracowników na całym świecie.

Zaangażowanie i wartości są głęboko zakorzenione w kulturze biznesu firmy Pilz, ponieważ: Wartości tworzą przyszłość.

Jakie zmiany zajdą w firmie Pilz wraz ze zmianą pokoleniową? Posłuchaj Renate Pilz, Susanne Kunschert i Thomasa Pilza, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przebiega ich współpraca w firmie, jakie aspekty okazały są szczególnie ważne oraz co myślą o przyszłości firmy Pilz. Poznaj fascynującą historię firmy Pilz.

Renate Pilz nagrodzona Federalnym Krzyżem Zasługi

Renate Pilz nagrodzona Federalnym Krzyżem Zasługi

23 stycznia 2020 r. Renate Pilz została odznaczona Federalnym Krzyżem Zasługi za wybitne zaangażowanie biznesowe i społeczne. „Prawdziwie wyjątkowa osobowość świata biznesu, kultywująca tradycję Badenii-Wirtembergii – oraz pionierka w dziedzinie innowacji”. Takimi oto słowami opisała byłą dyrektor zarządzającą Pilz GmbH & Co. KG Minister Gospodarki Nicole Hoffmeister. W swojej przemowie podkreśliła ona ogromne zaangażowanie firmy Pilz w poszukiwanie innowacji oraz wysoki poziom inwestycji w badania i rozwój. Minister Gospodarki podkreśliła również rodzinny charakter firmy i międzynarodowy zasięg działania. „Przyciągać ludzi, przekonywać ich, szkolić i podtrzymywać ducha firmy rodzinnej nawet wtedy, gdy jest ona już globalnym graczem – właśnie taką filozofią kierowała się Pani w swojej pracy i tą samą filozofią kierują się dziś Pani następcy, a więc Pani dzieci”. Tak brzmiały słowa pani Minister o Renate Pilz.

Jednak niezwykłe osiągnięcia Renate Pilz mają wymiar nie tylko czysto biznesowy. Wpływ byłej dyrektor zarządzającej wykracza poza bramy fabryki. Angażowała się ona na przykład w działalność na rzecz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Katolickich oraz w projekt pomocy dziewczętom w trudnej sytuacji materialnej w południowych Indiach. „Szczególnie dziś, w czasach przesilenia, potrzebujemy takich wzorów do naśladowania jak Renate Pilz – nie tylko w sensie biznesowym, lecz także społecznym” – podkreśliła Hoffmeister-Kraut.

Pilz dzisiaj: Lider z pasją

Kierownictwo

Susanne Kunschert i Thomas Pilz będą już trzecim pokoleniem zarządzającym rodzinnym biznesem. Siłą firmy Pilz są jej pracownicy. Każdy z nich pełni rolę „ambasadora bezpieczeństwa”. Uważamy, że przy automatyzacji maszyn i instalacji nie trzeba iść na żadne kompromisy. Opracowując nowe produkty, niezbędne jest dziś uwzględnienie takich kwestii jak postępująca cyfryzacja przemysłu i robotyki. Pilz angażuje się również w działalność krajowych i międzynarodowych komisji, aby mieć aktywny wkład w kształtowanie przyszłości automatyki przemysłowej. Jako firma rodzinna z długoletnią tradycją i obecnością na całym świecie, jesteśmy właściwym partnerem dla Twojej firmy.

Kierownictwo

Pilz jest firmą rodzinną, a jednocześnie należy do wiodących dostawców w sektorze automatyki. Ma oddziały w ponad 40 krajach na całym świecie. Produkty i rozwiązania firmy Pilz są dziś szeroko rozpoznawalną marką bezpiecznej automatyzacji. W ramach wkładu w rozwój automatyki firma Pilz wyznacza standardy bezpiecznej współpracy między człowiekiem a robotem.

W opublikowanym kompendium „Niemieckie standardy – marki stulecia” firma Pilz została wymieniona jako marka stulecia 2019 w sektorze technologii sterowania. Nagroda „Marka stulecia” została przyznana przez dr Floriana Langenscheidta i grupę wydawniczą Zeit.

Przyszłość automatyki z firmą Pilz

Koncepcja Industrie 4.0, bezpieczeństwo przemysłowe lub robotyka: Idea fabryki przyszłości wymaga nowych koncepcji, produktów i rozwiązań. Firmy potrzebują dziś zdolności opracowywania innowacyjnych pomysłów oraz dostosowywania ich do potrzeb rynku i możliwości praktycznego zastosowania w przemyśle. W trakcie ponad 70-letniej historii firma Pilz wielokrotnie potwierdzała swój potencjał rozwojowy, oferując produkty takie jak przekaźnik wyłączenia awaryjnego PNOZ, pierwszy na świecie bezpieczny programowalny sterownik PSS 3000 czy też pierwszy bezpieczny system wizyjny 3D SafetyEYE. Dążenie do innowacji jest silnie zapisana w naszym DNA. Przykładowo, firma Pilz inwestuje ponad 20% obrotów w badania i rozwój.

Fabryka przyszłości
Automatyzacja przyszłości

Jak będzie wyglądać przyszłość automatyzacji? Maszyny w sieci, inteligentne komponenty zdecentralizowane, produkcja modułowa: Te trzy zwroty opisują różne aspekty „czwartej rewolucji przemysłowej” – Industrie 4.0 – której celem jest osiągnięcie w przyszłości wyższej elastyczności, indywidualnych rozwiązań dla klientów i większej wydajności.
Już od wielu lat Pilz angażuje się w różne projekty badawcze takie jak inicjatywa technologiczna SmartFactory KL. Oprócz tego aktywnie włącza się w badania nad przyszłymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony danych, a także opracowuje znormalizowane protokoły komunikacyjne przeznaczone do wdrożeń w zdigitalizowanym przemyśle.

Industrie 4.0 w Pilz

Bezpieczeństwo przemysłowe

Kampus badawczy ARENA2036

Pilz odgrywa istotną rolę w dalszym rozwoju automatyki. W tym celu angażuje się np. w działania kampusu badawczego ARENA2036. ARENA oznacza „Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles” („Aktywne środowisko badawcze na potrzeby kolejnej generacji samochodów”). Konkurencyjne, racjonalne pod względem zużycia zasobów modele produkcyjne mają pojawić się w 2036 roku, w 150. rocznicę wynalezienia samochodu.
Dzięki swojej wiedzy w zakresie technologii bezpieczeństwa i automatyzacji firma Pilz propaguje rozwój cyberfizycznych systemów produkcyjnych CPS. Chcemy współpracować z innymi podmiotami z dziedziny przemysłu i badań, aby opracować taki system, wdrożyć go do użytku i zakwalifikować do bieżącej eksploatacji w procesie produkcji.

Informacje o projekcie Arena 2036

Fabryka przyszłości

W fabryce przyszłości będzie rosnąć liczba autonomicznych systemów i rozwiązań opartych na robotach – podobnie jak wymogi bezpieczeństwa regulujące współpracę człowieka z maszyną. Pełniąc rolę „ambasadora bezpieczeństwa”, firma Pilz może dziś zapewniać wsparcie w zakresie usług i szkoleń dla bezpieczeństwa rozwiązań wykorzystujących roboty, a także własnych modułów robotyki serwisowej.

Sektor robotyki

W wyniku transformacji cyfrowej powstaje wiele nowych pytań. Na przykład: jak zmieni się interakcja między człowiekiem a robotem wraz z opracowywaniem coraz inteligentniejszych czujników i jak przebiegać będzie ocena danych? W jaki sposób można chronić aplikację przed dostępem z zewnątrz (aspekt bezpieczeństwa)? Pilz analizuje te oraz inne zagadnienia w ramach różnych projektów badawczych. 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl