Polska | polski

Ku czemu zmierza przyszłość automatyzacji?

Automatyzacja

Jaka tematyka będzie dominować w najbliższych latach w automatyzacji? Co musi uczynić firma, aby wciąż mogła być motorem innowacji i pionierem w dziedzinie nowych technologii? Jak zmieniać się będą w przyszłości profile zawodowe inżynierów automatyzacji?

Kwestie te zajmują firmę Pilz w jej codziennej pracy. Szczególnym przedmiotem zainteresowania są takie tematy jak zarzadzanie innowacjami, digitalizacja i robotyka. Już teraz dogłębnie rozważamy zagadnienia dotyczące przyszłego kształtu automatyzacji.

 

Innowacje zapisane są w naszym DNA

Firma Pilz zawsze ewoluowała: od producenta aparatury szklanej do wytwórcy tranzystorowych przekaźników czasowych, od przemysłowej elektroniki sterowania po dostawcę bezpiecznej automatyzacji. Tworzyliśmy historię przemysłu dzięki produktom takim jak pierwszy przekaźnik wyłączania awaryjnego PNOZ.

Automatyzacja przyszłości wymaga nowych koncepcji, produktów i rozwiązań. Dlatego też wciąż poszerzamy nasze możliwości w dziedzinie zarządzania innowacjami. Podejmujemy innowacyjne pomysły, umożliwiamy ich przemysłową produkcję oraz przygotowujemy do wprowadzenia na rynek.

Pomieszczenie do testowania kompatybilności elektromagnetycznej

Robotyka jest przyszłością!

Robotyka

Fabryka bez robotów? Nie jest to możliwe w inteligentnej fabryce przyszłości. Liczba autonomicznych systemów i robotów będzie wciąż rosnąć. Są one odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się cykle gospodarki. We wszystkich dziedzinach produkcji wyzwaniem jest bardziej elastyczne wytwarzanie i spełnianie indywidualnych wymagań klientów.

Im ściślej współpracują z sobą ludzie i roboty, tym większe są wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Jak człowiek może bezpiecznie współpracować z robotem? To podstawowe zagadnienie, którym obecnie się zajmujemy. Już teraz wspieramy naszych klientów przy realizowaniu bezpiecznych aplikacji wykorzystujących roboty, poprzez świadczenie usług, dostarczanie podzespołów i systemów, a także odpowiednie szkolenia.

Zatem jaka będzie rola inteligentnej technologii czujników w robotyce przyszłości? W jaki sposób dane pochodzące z robotów, zbierane przez czujniki wykorzystywane będą do głębszej analizy? Jak będziemy traktować nie samą ochronę pracownika (bezpieczeństwo), ale również zabezpieczenie aplikacji przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich (ochrona)? Nad tymi problemami Pilz będzie coraz intensywnej pracować w przyszłości.

Automatyzacja 4.0 w inteligentnej fabryce

Maszyny połączone w sieć, inteligentne, zdecentralizowane podzespoły, produkcja modułowa: te słowa kluczowe oznaczają różne aspekty Industry 4.0. Pilz próbuje również odpowiedzieć na pytanie: jaką formę przyjmie automatyzacja przyszłej produkcji?

Dzięki systemowi sterowania PSS 4000 mamy możliwość łączenia w sieć wielu systemów sterowania, które pracują w sposób niezależny. Dzięki centralnej platformie programowej użytkownicy mają przegląd wszystkich systemów sterowania. Podejście typu Multi-Master będzie normą w niemal wszystkich systemach w fabryce przyszłości. Wykorzystujące technologię chmury bloki funkcyjne będą uzupełniane o nowe usługi. W ten sposób umożliwimy przesyłanie sygnałów przez podzespoły w sposób niezależny, co pozwoli ponawiać zamówienia, a tym samym uzupełniać materiały. Pozwala to zaoszczędzić czas już na etapie projektowania i umożliwia rejestrowanie całego procesu produkcyjnego.

Jakie będą przyszłe wymagania dotyczące  ochrony ITbezpieczeństwa danych? Jaki kształt muszą przyjąć jednolite normy, aby spełnić wymagania zdigitalizowanej gospodarki? Analizujemy te i inne kwestie wspólnie z naszymi partnerami: SmartFactory KL, Arena 2036 i Industrial Internet Consortium.

Inteligentna fabryka
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl