Strona globalna | polski

Analiza bezpieczeństwa parku maszynowego

Bezpieczeństwo maszyn poprzez analizę bezpieczeństwa parku maszyn

Analiza bezpieczeństwa parku maszynowego

W ramach dzisiejszej konkurencji urządzenia produkcyjne są poddawane ciągłym zmianom. Nowe produkty mogą spowodować konieczność przebudowy maszyn. Użytkownicy oraz inspektorzy ds. bezpieczeństwa stoją przed wyzwaniem zarządzania i realizacji bezpieczeństwa maszyn. Analiza bezpieczeństwa parku maszynowego opisuje sumarycznie aktualny stan bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

 

Pilz – Państwa partner w dziedzinie analizy bezpieczeństwa parku maszynowego i bezpieczeństwa maszyn

Nasza usługa zawiera sprawdzenie na miejscu i ocenę oraz prezentację wyników. Wraz z Państwa personelem obsługującym i konserwującym analizujemy pracę maszyn, aby określić istotne zagrożenia. Na podstawie naszej analizy bezpieczeństwa pokazujemy, jakie dalsze środki są konieczne do utrzymania wymagań prawnych.

Analiza bezpieczeństwa parku maszynowego firmy Pilz zawiera

 • analiza bezpieczeństwa najważniejszych braków i zgodności poszczególnych maszyn
 • ocena istniejących środków w celu minimalizacji ryzyka
 • ocena zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami
 • zalecania koniecznych środków zmiany konstrukcji według priorytetu
 • utworzenie dyrektyw dla wymagań kosztowych w celu poprawy bezpieczeństwa maszyn

 

Państwa korzyści w bezpieczeństwie maszyny dzięki analizie bezpieczeństwa parku maszynowego

 • Zdobądźcie przegląd całej instalacji i odkryjcie możliwe, nieznane ryzyko dla bezpieczeństwa
 • Zestawcie koszty bezpieczeństwa maszyn, uporządkowane zgodnie z hierarchią ryzyka
 • Zadbajcie jako pracodawca o bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez analizę bezpieczeństwa
 • Odkryjcie porównywalne koncepcje bezpieczeństwa swoich urządzeń w różnych krajach

 

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Ameryka Północna i Południowa

 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 96405-8165
 • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

 • Rosja: +7 495 6654993
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Dania: +45 74436332
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Holandia: +31 347 320477
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332

Region Azji i Pacyfiku

 • Chiny: +86 400-088-3566
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350