Strona globalna | polski

Ocena ryzyka w bezpieczeństwie maszyn

Pierwszy krok w kierunku bezpieczeństwa maszyn: Ocena ryzyka

Ocena ryzyka w bezpieczeństwie maszyn

Ocena ryzyka jest kluczem do bezpieczeństwa maszyn. W ten sposób wyznaczamy drogę do redukcji ryzyka, która jest zarówno efektywna jaki i ekonomiczna. Wiele czynności przeprowadzanych przez personel obsługujący i konserwujący przy maszynach niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka.

Często już nieznaczne czynniki prowadzą do wypadku. Gdy budujecie, dozbrajacie wzgl. łączycie maszyny, przeprowadzona fachowa ocena ryzyka oferuje najważniejszą podstawę dla bezpiecznej konstrukcji maszyny lub dla określenia środków ochronnych a tym samym dla bezpieczeństwa maszyny.

"Ocena ryzyka przeprowadzona fachowo przez firmę Pilz oferuje najlepsza bazę dla własnej, bezpiecznej konstrukcji instalacji oraz określenia środków ochronnych. Firma Pilz bardzo dobrze wie, jak przekazać nam z korzyścią swoją własną kompetencję w dziedzinie techniki zabezpieczającej."

Karlfried Pfeifenbring, odpowiedzialny za HESQ, BARD-Gruppe

Pilz - Państwa partner w dziedzinie oceny ryzyka i bezpieczeństwa maszyn

Przejmujemy odpowiedzialność i wraz z Państwem przeprowadzamy sprawdzenie techniczne maszyn w porozumieniu z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi/międzynarodowymi i dyrektywami. Celem oceny ryzyka jest określenie istniejących zagrożeń oraz określenie środków zmniejszenia ryzyka.

Ocena ryzyka przez firmę Pilz zawiera

 • określenie aktualnie obowiązujących norm i przepisów
 • ustalenie ograniczeń maszyny
 • określenie wszelkich zagrożeń w ramach każdej fazy życia maszyny
 • oszacowanie i ocena ryzyka
 • Zalecane sposoby postępowania w celu zredukowania ryzyka

Państwa korzyści w obszarze bezpieczeństwa maszyn poprzez ocenę ryzyka

 • Nasza ocena ryzyka to kamień węgielny dla bezpieczeństwa Państwa maszyn
 • Zapewnijcie przestrzeganie dyrektywy maszynowej
 • Zintegrujcie bezpieczeństwo w nowych lub zmodyfikowanych maszynach poprzez wczesne określenie ryzyka
 • Skorzystajcie Państwo z technicznych kompetencji i obiektywności naszego przedsiębiorstwa (Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern)
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Ameryka Północna i Południowa

 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 96405-8165
 • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Holandia: +31 347 320477
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Dania: +45 74436332
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000

Region Azji i Pacyfiku

 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 400-088-3566
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Japonia: +81 45 471 2281