Strona globalna | polski

Ochrona obszarów z użyciem czujników dwu- i trójwymiarowych

Wykorzystuj czujniki bezpieczeństwa do monitorowania obszarów i stref!

Ochrona obszarów za pomocą czujników 2D i 3D

Dla zapewnienia ochrony obszarów produkcyjnych istotne jest pogodzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika z wydajnością procesu. Korzystaj z urządzeń optycznych w aplikacjach, w których ludzie często muszą wkraczać do niebezpiecznych stref lub gdy konieczne jest transportowanie materiałów do nich i z nich. Kurtyny świetlne, skanery laserowe, systemy wizyjne i maty bezpieczeństwa są optymalnymi urządzeniami służącymi do ochrony obszarów.

Zabezpieczanie wraz z możliwością aktywnej interwencji w proces produkcyjny

Transportowanie produktów z obszarów chronionych i do nich powoduje konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających aktywną interwencję w proces produkcyjny. Dla takich aplikacji kurtyny świetlne są wyborem optymalnym, gdyż zabezpieczają ludzi i towary opuszczające strefy niebezpieczne za pomocą niewidocznej strefy detekcji, wyznaczanej przez promienie podczerwone. Znajdują się one w punktach dostępu do stref niebezpiecznych i rejestrują obecność osób lub przedmiotów w strefie detekcji. Przerwanie wiązki promienia powoduje natychmiastowe zainicjowanie wyłączania awaryjnego. W następstwie czego zatrzymana zostaje maszyna.

W zależności od wymagań kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, rąk i ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2. Charakteryzują się one krótkim czasem reakcji, który wzrasta wraz ze wzrostem długości i liczby wiązek świetlnych.

Zabezpieczenie obszarów wraz z możliwością aktywnej interwencji

Mobilne i stacjonarne zabezpieczenie obszarów

Mobilne i stacjonarne zabezpieczenie obszarów

Skanery laserowe wykorzystywane są gdy konieczne jest zabezpieczenie obszarów przed maszynami. W takim przypadku promień lasera skanuje monitorowany obszar. Jeżeli w obszarze monitorowania znajdują się ludzie, to stan ten zostanie wykryty przez laser skanera, ponieważ wiązka laserowa jest odbijana przez ciało obce. Wówczas niebezpieczny ruch maszyny zostaje wyłączony.

Odległość od obiektu obliczana jest poprzez pomiar różnicy czasu pomiędzy przesyłaniem impulsu świetlnego a jego odbiciem. W celu odbicia obiektu przemieszczającego się w różnych kierunkach promień laserowy jest przesyłany przez obracające się zwierciadło. Jako produkt zabezpieczający kategorii 3 zgodnie z normą IEC/EN 61496, laserowe skanery bezpieczeństwa monitorują obszary dwuwymiarowe.

Możliwe aplikacje mają zróżnicowaną naturę, począwszy od monitorowania obszaru stacjonarnego po pojazdy kierowane automatycznie (AGV) oraz zabezpieczenie aplikacji wykorzystujących roboty. W ostatnich latach bardzo ważne stało się zabezpieczenie przed wkroczeniem do obszaru znajdującego się za chronionym polem : często niewystarczające jest samo chronienie punktu dostępu do stref niebezpiecznych, takich jak np. komórka robota. Obszar za tą strefą również wymaga monitorowania, ponieważ niezbędne jest uniemożliwienie uruchomienia maszyny tak długo, jak długo w strefie niebezpiecznej przebywa operator. W przeciwieństwie do podstawowych systemów przemieszczania, dana operacja może być bezproblemowo wznowiona w chwili opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Dowiedz się więcej:

Monitorowanie dowolnie konfigurowalnych obszarów

Do monitorowania złożonych i rozbudowanych aplikacji idealnym wyborem są wizyjne systemy bezpieczeństwa 3D. Można je wykorzystywać do dowolnego konfigurowania obszarów. Obszary monitorowania można również przełączać, aktywować lub wyłączać w sposób dynamiczny w trakcie pracy instalacji. W przeciwieństwie do zwykłych czujników, kamery bezpieczeństwa 3D zapisują i analizują szczegółowe informacje o całym monitorowanym obszarze. Muszą one spełniać wymagania normy EN/IEC 61496.

Urządzenie detekcyjne umieszczone jest nad strefą monitorowaną. Strefy ostrzegawcze i strefy wykrywania są zdefiniowane wzdłuż obwodu strefy niebezpiecznej. Urządzenie detekcyjne wykrywa obiekty lub osoby wkraczające do strefy ostrzegawczej lub strefy wykrywania. Moduł analizy odbiera i przetwarza dane obrazowe z urządzenia detekcyjnego, po czym przesyła wyniki do sterownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Urządzenie to jest interfejsem w stosunku do sterownika maszyny, zapewniającego spowolnienie lub wyłączenie niebezpiecznych ruchów maszyny w przypadku naruszenia strefy ostrzegawczej i strefy wykrywania.

Obszary aplikacji dla wizyjnych systemów bezpieczeństwa 3D są liczne i zróżnicowane: W obszarach, w których człowiek i robot aktywnie ze sobą współpracują, kamery 3D są idealnym rozwiązaniem do monitorowania bezpiecznego fizycznego dostępu.

Monitorowanie dowolnie konfigurowalnych obszarów

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Telecentryczne systemy wizyjne są idealne do monitorowania pras krawędziowych, gdyż odwzorowują obiekty o tych samych wymiarach – niezależnie od odległości od kamery. Są one zainstalowane na górnej matrycy prasy krawędziowej i przemieszczają się wraz z narzędziem górnym.

Dzięki ciągłej synchronizacji danych pomiędzy sterownikiem CNC prasy krawędziowej, sterownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i mobilnym systemem wizyjnym, sterownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo bezbłędnie oblicza aktualne położenie górnego narzędzia . W zależności od zasięgu strefy detekcji nawet prasy specjalnego przeznaczenia, na przykład prasy tandemowe, mogą być monitorowane bez najmniejszych problemów.

Wizyjne systemy bezpieczeństwa wykrywają obecność nawet najmniejszych obcych ciał w chronionym polu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Promienie świetlne są przesyłane od nadajnika do odbiornika za pośrednictwem telecentrycznej soczewki umieszczonej po przeciwnej stronie prasy krawędziowej. Strefy detekcji instalowane są przed narzędziem, za nim i pod nim.

Bezpieczne monitorowanie obszarów.

Zabezpieczenie obszarów z użyciem czujników dotykowych

Czujniki dotykowe, takie jak maty bezpieczeństwa, są szczególnie odpowiednie do bezpiecznego monitorowania obszarów. Maty bezpieczeństwa są urządzeniami , które reagują na styk lub wywierane ciśnienie i spełniają wymagania normy PN-EN/ISO 13856-1. Dzięki nim możliwa jest ochrona punktów i stref niebezpiecznych poprzez niezawodne wykrywanie obecności ludzi, a następnie przesłanie danych o położeniu do sterownika odpowiadającego za bezpieczeństwo.

Maty bezpieczeństwa zwalniają lub zatrzymują pracę instalacji i maszyn w momencie wkroczenia kogokolwiek do strefy niebezpiecznej (=ochrona dostępu), a także zapewniają ochronę przed wkroczeniem do obszaru znajdującego się za chronionym polem. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa ważne jest monitorowanie nie tylko dostępu do strefy niebezpiecznej, ale także do obszaru znajdującego się za nią, aby nie dopuścić do nieumyślnego włączenia maszyny.

Maty bezpieczeństwa mają zastosowanie głównie w złożonych aplikacjach, charakteryzujących się dużą ilością przeszkód i punktów o ograniczonej widoczności, na przykład z powodu zapylenia lub gromadzących się zanieczyszczeń. Są one również odpowiednie do zabezpieczania obszarów roboczych wykorzystywanych zarówno przez ludzi, jak i przez roboty.

W przypadku urządzeń zabezpieczających maszyny ważny jest również sposób, w jaki współpracują z sobą pojedyncze elementy! Jeśli wykorzystujesz urządzenia pochodzące od jednego producenta, wówczas interfejsy pomiędzy podzespołami będą idealnie kompatybilne. Nie musisz studiować arkuszy danych i czytać skomplikowanych tekstów: zastosuj kompletne rozwiązanie firmy Pilz!

Nasza gama produktów: Czujniki 2D i 3D

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Meksyk: +52 55 5572 1300
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Dania: +45 74436332
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Holandia: +31 347 320477
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

 • Chiny: +86 21 60880878-216
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Australia: +61 3 9560 0621