Strona globalna | polski

Dyrektywa Maszynowa

Dyrektywa maszynowa określa znormalizowane wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ludzi z maszynami. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE weszła w życie 29 grudnia 2009 roku.    Niezależnie od miejsca i daty wyprodukowania, wszystkie maszyny użyte po raz pierwszy w Europejskim Obszarze Gospodarczym po 1.01.1995 roku podlegają wymaganiom Dyrektywy Maszynowej oraz muszą być oznaczone oznaczeniem CE.

Definicja maszyny na potrzeby dyrektywy maszynowej

Na potrzeby dyrektywy maszynę definiuje się jako zespół składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie (patrz Artykuł 2 Dyrektywy Maszynowej)

Na potrzeby dyrektywy maszynowej jako maszynę rozumie się ponadto:

 • zespoły maszyn lub złożone instalacje (do złożonych instalacji należą linie produkcyjne oraz maszyny przeznaczone do szczególnych celów i jednocześnie złożone z wielu maszyn);
 • podzespoły bezpieczeństwa (klasyfikacja urządzeń jako podzespoły bezpieczeństwa jest bardzo dyskusyjna, ponieważ nie ma w tej kwestii wyraźnej, jednolitej tendencji);
 • wyposażenie wymienne, które pozwala zmodyfikować podstawową funkcjonalność danej maszyny.

Maszyny podlegające wymaganiom innych przepisów prawnych

Oprócz wyżej wymienionych maszyn istnieje lista wyjątków, której pozycje podlegałyby z definicji wymaganiom dyrektywy maszynowej, ale w ogólności podlegają wymaganiom innych przepisów prawnych.

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Holandia: +31 347 320477
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Belgia: +32 9 321 75 75
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Szwajcaria: +41 62 88979 30
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Dania: +45 74436332
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Turcja: +90 216 5775552

Region Azji i Pacyfiku

 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 21 60880878-216
;