Strona globalna | polski

REACH

Z dniem 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie WE nr 1907/2006 dotyczące rejestracji, oceny, dopuszczeń i ograniczeń substancji chemicznych (w skrócie: „REACH”).

Co oznacza określenie REACH?

REACH oznacza Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, czyli rejestrację, ocenę, dopuszczenia i ograniczenia substancji chemicznych. Rozporządzenie REACH upraszcza i harmonizuje obowiązujące dotychczas w UE prawo dot. chemikaliów. Rozporządzenie to reguluje kwestię obchodzenia się z chemikaliami oraz z domieszkami zawierającymi chemikalia i produktami, niezależnie od tego, czy są one szkodliwe, czy też nie. W związku z tym za bezpieczeństwo stosowanych chemikaliów odpowiadają producenci i importerzy, którzy muszą udostępniać niezbędne dane, np. karty charakterystyki bezpieczeństwa oraz rejestrować swoje wyroby. Ma to wpłynąć na bezpieczeństwo stosowania chemikaliów i domieszek i umożliwić wyeliminowanie ich szkodliwości dla dalszych użytkowników, konsumentów i środowiska.

W jakim zakresie dotyczy to firmy Pilz?

Jako lider w dziedzinie produkcji bezpiecznej automatyki firma Pilz GmbH & Co. KG podejmuje wyzwanie ograniczenia w miarę możliwości oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko naturalne przez cały cykl ich użytkowania, począwszy od fazy produkcji aż po utylizację.

Ponieważ firma Pilz GmbH & Co. KG nie produkuje ani chemikaliów, ani też domieszek, w odniesieniu do wymogów REACH jest „dalszym użytkownikiem”. Aby w możliwie bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób stosować kupowane chemikalia i domieszki, firma Pilz współpracuje ze swoimi dostawcami i praktykuje kompleksową wymianę doświadczeń. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu udostępnionych przez dostawców kart charakterystyki bezpieczeństwa można zapewnić, iż spełnione są nie tylko wymogi BHP i ochrony środowiska, lecz także, że szkodliwość dla człowieka i środowiska jest w miarę możliwości jak najmniejsza.

Nasi Klienci stale otrzymują od nas informacje, które gwarantują im bezpieczne i przyjazne dla środowiska zastosowanie naszych produktów.

 

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Belgia: +32 9 321 75 75
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Szwajcaria: +41 62 88979 30
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Dania: +45 74436332
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Holandia: +31 347 320477
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Rosja: +7 495 6654993

Region Azji i Pacyfiku

 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 21 60880878-216