Strona globalna | polski

RoHS

Co oznacza nazwa RoHS?

Dyrektywa ROHS 2 2011/65EC w sprawie ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) weszła w życie 3 stycznia 2013. Dyrektywa ROHS 2 ma na celu ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji; nakłada ona zakaz sprzedaży niektórych produktów, w przypadku gdy zawartość

  • ołowiu
  • rtęci
  • kadmu
  • sześciowartościowego chromu
  • polibromowanych bifenyli (PBB)
  • i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE)

przekracza ustalone normy.

Dla jakich produktów obowiązuje RoHS?

Dyrektywa RoHS ma na celu odciążenie zakładów utylizacji komunalnej od złomu elektronicznego i elektrycznego. Obowiązuje ona dla wszystkich urządzeń elektronicznych i elektrycznych jak np. żelazka, komputery, pralki i elektronarzędzia.
Z dyrektywy RoHS wyłączono części składowe stałej instalacji, jak np. komponenty instalacji pomiarowej, regulacyjnej sterującej i napędowej, jeżeli tworzą one z maszynami moduł funkcyjny. Urządzeń tych nie można porównać z urządzeniami z gospodarstw domowych ani pod

Dlaczego firma Pilz dobrowolnie zobowiązała się do przestrzegania przepisów RoHS?

Jako wiodący producent produktów automatyzacji bezpieczeństwa firma Pilz GmbH & Co. KG staje przed wyzwaniem, aby oddziaływanie jej produktów na środowisko naturalne w całym cyklu użytkowania było jak najmniejsze. Z tego względu Pilz GmbH & Co. KG zdecydowała się dostosować wszystkie swoje produkty do wyżej wymienionych dyrektyw.

Aby w dalszym ciągu zapewniać jakość i niezawodność produktów, wszystkie elementy konstrukcyjne zostały wstępnie sprawdzone pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS i uzyskały status przydatności. Ponadto na nowo zdefiniowano parametry procesu dla lutów bezołowiowych od maja 2006. Pozwoliło to na utworzenie właściwej podstawy pozwalającej przekształcać urządzenie na kompatybilne z dyrektywą RoHS. Od tego momentu produkty firmy Pilz są wytwarzane przy zastosowaniu lutów bezołowiowych z komponentów zgodnych z dyrektywą RoHS.

Dzisiaj nasza firma stosuje się do dyrektywy RoHS 2 i jej regulacji dla wyjątków zgodnie z załącznikiem III zmodyfikowanej dyrektywy.

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwajcaria: +41 62 88979 30
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203
  • Dania: +45 74436332
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Belgia: +32 9 321 75 75

Region Azji i Pacyfiku

  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Australia: +61 3 9560 0621