Strona globalna | polski

RoHS

Co oznacza RoHS?

Unijna dyrektywa ROHS 2011/65/WE (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances - w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji) obowiązuje od 3 stycznia 2013. Jej celem jest ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych; zabrania ona wprowadzania na rynek niektórych produktów, jeśli zawartość

 • ołowiu
 • rtęci
 • kadmu
 • chromu sześciowartościowego
 • polibromowanego bifenylu (PBB)
 • polibromowanego eteru difenylowego (PBDE)

przekracza określone wartości graniczne.

Jakich produktów dotyczy RoHS?

Odnosi się ona do wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywanych na użytek prywatny i komercyjny, takich jak: żelazka, komputery, pralki czy elektronarzędzia.
Podzespoły zainstalowane na stałe, na przykład przemysłowe urządzenia sterujące i napędowe, nie podlegają dyrektywie RoHS, jeśli stanowią one integralną część maszyny, tworząc pojedynczą jednostkę funkcjonalną. Nie można ich utożsamiać z urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwach domowych, zarówno pod względem składu, jak i ilości. Nie są one również utylizowane z wykorzystaniem procedur obowiązujących przy usuwaniu odpadów miejskich.
W związku z tym produkty firmy Pilz w większości nie są objęte tą dyrektywą w jej aktualnym brzmieniu.

Produkty firmy Pilz spełniają wymagania dyrektywy RoHS

Jako wiodący producent produktów bezpiecznej automatyzacji, firma Pilz GmbH & Co. KG podejmuje wyzwanie utrzymywania na możliwie najniższym poziomie wpływu swoich produktów na środowisko naturalne na przestrzeni całego cyklu ich eksploatacji, od wytworzenia po utylizację. Dlatego też zdecydowała o dostosowaniu wszystkich swoich produktów do wymagań powyższych przepisów.

Aby móc stale gwarantować jakość i niezawodność swoich produktów, wszystkie podzespoły zostały wstępnie skontrolowane pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS i, w stosownych przypadkach, zatwierdzone. W maju 2006 zmieniono również parametry procesu lutowania bezołowiowego. Pozwoliło to stworzyć solidne podstawy dla przekształcenia urządzeń produkcyjnych na zgodne z dyrektywą RoHS. Odtąd produkty Pilz wytwarzane są z wykorzystaniem procesów niewymagających stosowania ołowiu, z użyciem komponentów zgodnych z dyrektywą RoHS.

Już teraz przestrzegamy wymagań dyrektywy RoHS 2 zgodnie z Załącznikiem III do najnowszej wersji dyrektywy.

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Holandia: +31 347 320477
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Belgia: +32 9 321 75 75
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Szwajcaria: +41 62 88979 30
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Dania: +45 74436332
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Turcja: +90 216 5775552

Region Azji i Pacyfiku

 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 21 60880878-216