Strona globalna | polski

Dyrektywa maszynowa

Dokumenty na temat dyrektywy maszynowej

Dyrektywa maszynowa opisuje unormowane wymogi dotyczące przepisów BHP w kategoriach współdziałania człowieka z maszyną i zastępuje szereg państwowych regulacji istniejących wcześniej i dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE weszła w życie 29.12.2009 roku.

Praktyczne „Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE” służą do interpretacji tekstu dyrektywy. Dokument ten zawiera między innymi odnośniki do dokumentacji technicznej, a także do roli oceny ryzyka. W roku 2017 Komisja UE opublikowała jego nową wersję. Wytyczne te można pobrać ze strony internetowej Komisji Europejskiej.

Na jej potrzeby maszynę definiuje się jako zespół składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden wykonuje ruch i które są połączone w całość mającą konkretne zastosowanie (patrz: artykuł 2 dyrektywy maszynowej).

Na potrzeby dyrektywy maszynowej jako maszynę rozumie się ponadto:

 • zespół maszyn lub złożonych instalacji,
 • podzespoły związane z bezpieczeństwem,
 • wymienne urządzenia, które mogą zmieniać podstawowe funkcje maszyny.

Oprócz wyżej wymienionych maszyn istnieje lista wyjątków, które z definicji podlegałyby wymogom dyrektywy maszynowej, ale podlegają wymogom innych przepisów prawnych.

 

Oficjalny tytuł dyrektywy maszynowej

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

Powiązane normy

Dalsze informacje:

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Meksyk: +52 55 5572 1300
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Dania: +45 74436332
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Holandia: +31 347 320477
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Rosja: +7 495 6654993

Region Azji i Pacyfiku

 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Chiny: +86 21 60880878-216