Strona globalna | polski

Przegląd podstawowych norm (normy typu A+B)

Podstawa bezpieczeństwa maszyn

Normy typu A+B

Normy są ogólnie przyjętą zasadą postępowania, wyznaczającą obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji, zawartą pomiędzy różnymi grupami interesów (producentami, konsumentami, jednostkami notyfikującymi, organami BHP i rządami). W zależności od miejsca zastosowania maszyny lub produktu mogą obowiązywać różne regulacje prawne, co sprawia, że niezbędne jest stosowanie różnych norm. Prawidłowy wybór ułatwia producentowi maszyn zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Normy podstawowe (normy typu A i B) zawierają podstawowe informacje o projektowaniu, strategii oraz obsłudze maszyn.

Najważniejsze normy /Normy typu A i B:

Projekt bezpieczeństwa  
Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i ograniczenie ryzyka

PN-EN ISO 12100

Wybór wyposażenia ochronnego

 

Osłony stałe i ruchome (osłony zabezpieczające, bariery, pokrywy)

PN-EN ISO 14120

Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami (blokowanie drzwi ochronnych itd.)

PN-EN ISO 14119
Zapobieganie
nieoczekiwanemu włączeniu
PN-EN 1037
Urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, urządzenia wykorzystujące wiązki światła, skanery, maty bezpieczeństwa, itd.)

PN-EN ISO 13856-1/-2/-3
PN-EN 61496-1

Urządzenia sterowania oburęcznego PN-EN 574
Regulowane zabezpieczenia ograniczające dostęp. Osłony stałe i ruchome PN-EN ISO 14120
Wyłącznik awaryjny PN-EN ISO 13850
Dodatkowe środki ochronne  
Odległości bezpieczeństwa (ochrona kończyn górnych/dolnych) PN-EN ISO 13857
Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu ciała PN-EN 349
Pomiary ludzkiego ciała, dostęp do maszyn, otwory umożliwiające dostęp, dane antropometryczne EN 547-1/-2/-3
Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania ciała PN-EN ISO 13855
Bezpieczeństwo funkcjonalne i wymagania związane z bezpieczeństwem  
Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13849-1, PN-EN/IEC 62061
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów pneumatycznych EN ISO 4414
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych PN-EN ISO 4413
Wyposażenie elektryczne PN-EN 60204-1, seria EN 60947-5, DGUV regulacja 3

 

Stosowanie wyposażenia ochronnego jest konieczne z punktu widzenia zapewnienia ochrony operatorom przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony pracujących maszyn. Zadaniem producenta jest wybór odpowiedniego zabezpieczenia. Nie może ono ani zwiększać ryzyka, ani utrudniać pracy operatorowi maszyny. W interesie producenta leży dostarczenie precyzyjnego uzasadnienia każdej decyzji, a nie wyposażenie każdej części będących w ruchu w zabezpieczenia.

Przegląd

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Meksyk: +52 55 5572 1300
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brazylia: + 55 11 96405-8165
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Dania: +45 74436332
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Holandia: +31 347 320477
 • Turcja: +90 216 5775552

Region Azji i Pacyfiku

 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 400-088-3566
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Tajwan: +886 2 25700068