Strona globalna | polski

Ustawy i normy obowiązujące w Australii / Oceanii

Australii

W Australii poszczególne stany i terytoria odpowiadają za przygotowanie projektów ustaw dotyczących bezpieczeństwa oraz za ich wdrażanie. Jednak poszczególne ustawy i wiążące się z nimi wymagania są bardzo podobne. Obowiązujące ustawodawstwo oparte jest na Ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy. Liczne przepisy i kodeksy postępowania dla różnych obszarów bezpieczeństwa objęte są stanowym ustawodawstwem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Znaczenie norm

Kodeksy postępowania nie są prawnie wiążące, jednak w obowiązującym systemie prawnym są często traktowane jako wzorzec do oceny środków podjętych przy projektowaniu bezpiecznego stanowiska pracy. Niespełnienie takiego wymagania może mieć w rezultacie bardzo poważne konsekwencje.

Przepisy często odnoszą się również do norm australijskich, tworzonych przez niezależną organizację o nazwie Standards Australia. Niemniej jednak, z kilkoma istotnymi wyjątkami, normy australijskie nie są prawnie wiążące. Dlatego też również sądy często mają je na uwadze, gdy zachodzi potrzeba oceny środków redukcji ryzyka.

Jedną z najważniejszych norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn w Australii jest norma AS4024.1. Mimo że nie jest obowiązkowa, jest doskonałym narzędziem obrony w sprawach dotyczących niezachowania należytej staranności. Z drugiej zaś strony, niespełnienie jej wymagań może wiązać się z istotnymi konsekwencjami prawnymi.

Orientacja międzynarodowa

Wiele norm australijskich opartych jest na normach międzynarodowych:

 • Normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC)
 • Normy opublikowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO)

Oficjalna polityka organizacji Standards Australia polega na przyjmowaniu (tam, gdzie jest to możliwe) norm międzynarodowych (ISO lub IEC) w celu ich dopasowania w skali międzynarodowej. Natomiast normy obowiązujące w USA (normy ANSI) rzadko są zgodne z normami australijskimi, ISO lub EN, i nie mają większego znaczenia w Australii.

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

 • Szwajcaria: +41 62 88979 30
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Holandia: +31 347 320477
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Dania: +45 74436332
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Belgia: +32 9 321 75 75

Region Azji i Pacyfiku

 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 21 60880878-216