Strona globalna | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy autor projektu elektrycznego jest współodpowiedzialny w przypadku, gdy jego firma nie stosuje lub nie zamierza stosować nowych norm bezpieczeństwa, i czy może ewentualnie uniknąć takiej odpowiedzialności, uzyskując odpowiedni dokument podpisany przez swego pracodawcę? Czy też musi on odmówić współpracy w sytuacji nieotrzymania niezbędnych informacji dotyczących wymagań redukcji ryzyka i gdy być może otrzymuje tylko informacje słowną np. „Budujemy jak zawsze, zgodnie z kategorią 2”?

Zgodnie z artykułem 5 dyrektywy maszynowej przed wprowadzeniem maszyny do obrotu (lub oddaniem do użytku) producent musi zapewnić spełnienie przez maszynę obowiązujących zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosowanie konkretnych norm nie jest określone na mocy prawa.

„Założenie zgodności” – Użytkownik działa zgodnie z ustawą/dyrektywami
Jednakże zastosowanie norm zharmonizowanych nie inicjuje „założenia zgodności”, to znaczy założenia, że maszyna została zaprojektowana i skonstruowana zgodnie z odpowiednimi podstawowymi wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku reklamacji obowiązek dostarczenia dowodu obowiązuje przeciwną stronę. W razie niezastosowania zharmonizowanych norm, obowiązek dostarczenia dowodu w przypadku reklamacji spoczywa na producencie.

Do określenia aktualnego stanu można również przywołać normy zharmonizowane, co jest minimalnym wymaganiem dotyczącym producenta (zgodnie z Załącznikiem 1 dyrektywy maszynowej). Norma uważana jest za zharmonizowaną, jeśli została wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli będąc projektantem ustalisz, że aktualny stan techniki nie znalazł odzwierciedlenia w projekcie maszyny lub że maszyna nie spełnia odpowiednich wymagań bezpieczeństwa, wówczas musisz zawiadomić swoich zwierzchników o tym fakcie w formie pisemnej. Zgodnie z prawem nie istnieją żadne zobowiązania pomiędzy nabywcą i projektantem, lecz pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Zatem projektant nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności w sądzie. Niemniej jednak zawsze zaleca się posiadanie dokumentacji pisemnej.

 

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Dania: +45 74436332
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Szwajcaria: +41 62 88979 30
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Holandia: +31 347 320477
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Belgia: +32 9 321 75 75

Region Azji i Pacyfiku

 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 21 60880878-216
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350