Strona globalna | polski

Znak CE

Co rozumiemy pod pojęciem: zespół maszyn?

W kategoriach dyrektywy maszynowej 2006/42/WE powołujemy się na termin „Zespół maszyn”, gdy pojedyncze maszyny współdziałają ze sobą lub są połączone w taki sposób, że uważane są za jednostki niezależne.

Oznacza to, że podzespoły instalacji

 • połączone są w sposób pozwalający traktować je jako jedną jednostkę (w szczególności połączoną w jeden zespół);
 • współdziałają jako jeden zespół, to znaczy realizują wspólne zadanie (np. wytwarzają taśmę papierową);
 • są obsługiwane jako zespół (sterowanie wspólne lub wzajemnie połączone);
 • działają jako jeden zespół i tworzą jedną jednostkę w kategoriach bezpieczeństwa.

W rozumieniu dyrektywy maszynowej nie może istnieć „Zespół maszyn”, gdy na przykład cały kompleks zawiera pojedyncze, niezależne maszyny lub podsystemy połączone ze sobą pod względem funkcji i sterowania, ale nietworzące jednej jednostki w odniesieniu do bezpieczeństwa. Występuje to na przykład wtedy, gdy istnieją tylko niewielkie zagrożenia w miejscach połączeń, związane z tymi połączeniami.


1. Związek z produkcją?
Tak Przejdź do 2
Nie Deklaracji zgodności WE i oznakowanie CE pojedynczych maszyn
2. Związek z bezpieczeństwem?
Tak „Zespół maszyn” w rozumieniu dyrektywy maszynowej, deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE dla „Zespołu maszyn”
Nie Deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE pojedynczych maszyn.

 

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksyk: +52 55 5572 1300
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Dania: +45 74436332
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Belgia: +32 9 321 75 75
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Holandia: +31 347 320477

Region Azji i Pacyfiku

 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Chiny: +86 21 60880878-216
 • Japonia: +81 45 471 2281