Strona globalna | polski

04.07.2016

Ustawy i normy obowiązujące w Wielkiej Brytanii

Światowy poziom bezpieczeństwa dla maszyn i zakładów: specjalne przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje specjalna dyrektywa dotycząca narzędzi pracy: Przepisy dotyczące udostępniania i użytkowania narzędzi pracy (PUWER)

Przepisy te obejmują wszystkie narzędzia pracy wykorzystywane przez pracowników podczas wykonywania zadań – od młotka po prasy mechaniczne i pojazdy silnikowe. Przykładowo użytkowanie narzędzi pracy definiuje się jako konserwację, czyszczenie, transportowanie lub odbiór urządzeń.

Przepisy PUWER nie tylko nakładają obowiązek dostarczenia i właściwego utrzymywania narzędzi pracy, ale również stwierdzają, że należy zapobiegać powstawaniu ryzyka związanego z użytkowaniem urządzeń.
 

Co rozumiemy pod pojęciem PUWER?

Są to przepisy określające udostępnianie i użytkowanie narzędzi pracy (Provision and Use of Work Equipment Regulations – PUWER), będące aktem wykonawczym Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z roku 1974 (HSW Act), które obowiązują od dnia 5 grudnia 1998. Głównym zadaniem przepisów PUWER jest egzekwowanie bezpiecznego użytkowania narzędzi pracy w trakcie całego okresu ich eksploatacji, niezależnie od ich stanu, wieku i pochodzenia.
 

Kto ponosi odpowiedzialność?

Każdy pracownik zobowiązany jest do oceny zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia osób w ich miejscu pracy. Przepisy te nie tylko wymagają, aby pracodawcy zapewniali odpowiednie i bezpieczne narzędzia pracy i maszyny, ale uwzględniali również warunki pracy i wszelkie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, włączając w to zapewnienie odpowiedniego szkolenia.
 

Do czego odnoszą się przepisy PUWER?

Przepisy PUWER odnoszą się do zapewnienia i użytkowania wszystkich narzędzi i maszyn, w tym urządzeń ruchomych i urządzeń podnoszących, czyli w skrócie do wszelkich narzędzi i pojedynczych maszyn aż po zakłady montażowe.
 

Światowy poziom bezpieczeństwa dla maszyn i zakładów
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Ameryka Północna i Południowa

 • Meksyk: +52 55 5572 1300
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Dania: +45 74436332
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Holandia: +31 347 320477
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Rosja: +7 495 6654993

Region Azji i Pacyfiku

 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Chiny: +86 21 60880878-216