Strona globalna | polski

24.05.2016

W jaki sposób powiązane są ze sobą europejskie rozporządzenia, dyrektywy i normy?

Poszerz swoją wiedzę w zakresie legislacji/przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (UE) dla przemysłu maszynowego.

Występuje coraz ściślejsze powiązanie rozporządzeń, dyrektyw i normatywów w UE stosowanych w obszarze przemysłowym Rezultatem powyższych oddziaływań jest ograniczanie znaczenia i systematyczne zastępowanie lokalnych i krajowych legislacji. Ich miejsce coraz częściej zajmują ujednolicone regulacje europejskie.


Kwestie wymagające poszerzonej wiedzy

Unia Europejska formułuje ogólne założenia do osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem ujętych w dyrektywach europejskich Bardziej szczegółowe wytyczne, jak zapewnić cele określone w dyrektywach, zostają zawarte w publikowanych przewodnikach – normach europejskich

Dyrektywy UE zajmują się wybranymi kwestiami z określonych obszarów wymiany towarów i usług. Są one wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie jako obowiązkowe, jednak wdrożenie następuje za pośrednictwem własnych krajowych aktów prawnych. Mimo że tytuły mogłyby wskazywać na to, że są to cele i zalecenia, w praktyce te dokumenty mają moc prawną w obszarze UE.


Kiedy normy nabierają znaczenia prawnego?

Normy nie są aktami prawnymi, w związku z tym nie ma rygoru obowiązku ich stosowania, zapisy w nich zawarte nabierają znaczenia dopiero po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zanim nie zostaną przywołane w krajowych ustawach i rozporządzeniach. Są to publikacje, które nadają wytycznym norm znaczenia w sensie przewodników do spełnienia ogólnych wymagań z dyrektyw tzw. „domniemanie zgodności”. Oznacza to, że producent może założyć, iż dopełnił wymagań odpowiedniej dyrektywy pod warunkiem, że spełnił wytyczne normy. W języku formalnym i prawnym nazywa się to odwróceniem ciężaru dowodu. Tam, gdzie producent stosuje normę zharmonizowaną, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości konieczne jest udowodnienie niespełnienia przez niego wymagań.

Normy, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym, nie są uważane za zharmonizowane. Zatem domniemanie zgodności nie ma do nich zastosowania.

Jeśli żadne z ogłoszonych norm nie mają zastosowania - dotyczy to w szczególności innowacyjnych branż/ gałęzi przemysłowych - producent musi potwierdzić/wykazać niezależnie, że podjął niezbędne starania w celu spełnienia sformułowanych w odpowiednich dyrektywach celów związanych z bezpieczeństwem.

 

Dalsze informacje

Narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa w oparciu o normy

Usługi w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Przepisy oraz wytyczne obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) dla przemysłu maszynowego
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Ameryka Północna i Południowa

 • Meksyk: +52 55 5572 1300
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Dania: +45 74436332
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Holandia: +31 347 320477
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Rosja: +7 495 6654993

Region Azji i Pacyfiku

 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Chiny: +86 21 60880878-216