Strona globalna | polski

28.07.2015

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku (4)

Czwarta część serii: Instrukcje obsługi i oznaczenie CE

Jakie kwestie należy uwzględnić w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pracy maszyn? Przygotowaliśmy dla Ciebie informację zawierającą poszczególne kroki. Z czwartej i ostatniej części serii dowiesz się wszystkiego, co należy wiedzieć na temat instrukcji obsługi oraz oznaczenia CE.
 

Krok 7: Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi stanowią integralną część instalacji, maszyn i produktów. Błędy w instrukcji obsługi mogą mieć konsekwencje prawne, jeśli przyczyniły się do wypadku na maszynie.
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa są istotną częścią każdej instrukcji. Zgodnie z prawem muszą one informować o ryzyku resztkowym związanym z zagrożeniami, jakie powstały po zastosowaniu środków ochronnych . Konstruktorzy maszyn muszą mieć na uwadze również zagrożenia związane z „możliwym do przewidzenia niewłaściwym użytkowaniem maszyny” przez użytkownika. Dlatego też uważna analiza ryzyk stanowi solidną podstawę do sporządzenia instrukcji obsługi.
 

Krok 8: Oznaczenie CE

Przez umieszczenie na produkcie oznaczenia CE producent lub osoba przez niego upoważniona ostatecznie potwierdza, że produkt spełnia wszystkie wymagania prawne Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz spełnia warunki w zakresie zapewnienia jego właściwości, w przypadku gdy używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Oznaczenie CE wymagane jest również dla wszystkich maszyn importowanych z krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej – niezależnie od roku produkcji. Za dołączanie znaku CE odpowiedzialny jest producent, ale w wielu wypadkach obowiązek ten spoczywa na osobie wprowadzającej maszynę do obrotu.
Jeśli pojedyncze maszyny, które posiadają już certyfikat CE, są ze sobą połączone tworząc zespół maszyn (instalację), procedurę oceny zgodności, w tym oznakowania CE należy przeprowadzić dla całego zespołu maszyn.


Więcej informacji:

Pierwsza część serii: Analiza ryzyk i koncepcja bezpieczeństwa
Druga część serii: Projekt bezpieczeństwa i wybór komponentów bezpieczeństwa
Trzecia część serii: Wdrożenie systemu i ponowna analiza ryzyk
Oznaczenie CE
 

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku: Instrukcje obsługi i oznaczenie CE
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Ameryka Północna i Południowa

 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Dania: +45 74436332
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turcja: +90 216 5775552
 • Szwajcaria: +41 62 88979 30
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Holandia: +31 347 320477
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Belgia: +32 9 321 75 75

Region Azji i Pacyfiku

 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 21 60880878-216
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350