Definities en veiligheidseisen volgens de Richtlijn Drukapparatuur

Definities en veiligheidseisen volgens de Richtlijn Drukapparatuur

Voor alle apparatuur die volgens de richtlijn als drukapparatuur wordt aangemerkt (bijvoorbeeld drukvaten of pijpleidingen), moet een aparte EG-conformiteitsverklaring worden opgesteld. Hier kan de fabrikant zelf kiezen welke beoordelingsprocedure (kwaliteitsborgingssysteem, typekeuring of afzonderlijke keuring) hij gebruikt. Verder moet er een CE-keurmerk worden aangebracht, voordat het apparaat in omloop wordt gebracht.

De Richtlijn Drukapparatuur deelt de drukapparatuur in de categorieën I t/m IV – afhankelijk van het potentiële gevaar - in. Het potentiële gevaar wordt bijvoorbeeld aan de hand van de criteria maximale bedrijfsdruk, volume of vloeistofgroep bepaald.

Officiële titel van de Richtlijn Drukapparatuur

Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl