Veilige elektrische uitrusting van machines

Veilige elektrische uitrusting van machines

Een elektrisch aangedreven machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle gevaren als gevolg van elektriciteit worden voorkomen of kunnen worden voorkomen. Het meest voorkomende elektrische gevaar is de elektrische schok. Door elektrische stroom kunnen onomkeerbare uitwerkingen op het zenuw- en spierstelsel alsmede warmte-effecten worden veroorzaakt. Bovendien kan er als gevolg van overbelasting, lichtbogen of statische ontladingen brand ontstaan.

Machines dienen zodanig te worden uitgerust dat het directe contact met stroomvoerende geleiders of geleidende onderdelen die normaal gesproken onder spanning staan wordt voorkomen. De fabrikant moet ook gevaren voorkomen die door indirect contact met een massa of met een toevallig onder spanning staand onderdeel ontstaan.

Normen voor de elektrische uitrusting

Norm Titel
EN 60204-1 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting -
Deel 1: Algemene eisen
EN 60947-1 tot en met 8 Laagspanningsschakelaars - Deel 1: Algemene specificaties/
Deel 8: Controle-units voor ingebouwde thermische bescherming (PTC)
voor roterende elektrische machines
DGUV-bepaling 3 Ongevallenpreventievoorschrift - Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl