Nederland | nederlands

Overzicht van de basisnormen (A+B-normen)

De basis voor de veiligheid van machines en installaties

Basisnormen (A+B-normen)

Normen zijn afspraken tussen verschillende belangengroepen (fabrikanten, consumenten, keuringsinstanties, arbo-instanties en regeringen). Ze beschrijven de stand van de techniek op het moment waarop ze worden opgesteld. Afhankelijk van de plaats van gebruik van de machine of het product kunnen er verschillende wettelijke regelingen van kracht zijn die de toepassing van verschillende normen noodzakelijk maken. De juiste keuze is voor de machinefabrikant een hulpmiddel voor het naleven van de wettelijke richtlijnen.

Basisnormen (A- en B-normen) bevatten belangrijke informatie over het ontwerp, de strategie en de werking - voor de veiligheid van machines en installaties.

De belangrijkste basisnormen oftewel A- en B-normen:

Veilig ontwerp  
Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie

EN ISO 12100

Keuze van de beveiligingsinrichtingen

 

Vaste en beweegbare afschermingen (veiligheidshekken, barrières, maskeereffecten)

EN ISO 14120

Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen (vergrendeling van veiligheidsdeuren etc.)

EN ISO 14119
Voorkoming van
onbedoeld starten
EN ISO 14118
Veiligheidsvoorzieningen (lichtschermen, fotocellen, scanners, matten etc.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Tweehandenbediening EN ISO 13851
Toegangsbeperkende, verstelbare veiligheidsvoorzieningen Afschermingen, vaste en beweegbare EN ISO 14120
Noodstop EN ISO 13850
Extra veiligheidsmaatregelen - veiligheid van machines  
Veiligheidsafstanden (bescherming van de bovenste/onderste ledematen) EN ISO 13857
Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen EN ISO 13854
Menselijke lichaamsafmetingen, ingangen op machinewerkplekken, toegangsopeningen, antropometrische gegevens EN 547-1/-2/-3
Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met naderingssnelheden EN ISO 13855
Functionele veiligheid en veiligheidseisen  
Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Veiligheidseisen pneumatiek EN ISO 4414
Veiligheidseisen hydrauliek EN ISO 4413
Elektrische uitrusting EN 60204-1, EN 60947-5-reeks, DGUV-voorschrift 3

 

Beveiligingsinrichtingen zijn nodig om mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen gevaren die een machine tijdens de werking kan veroorzaken. De fabrikant is verplicht om een passende beveiligingsinrichting te kiezen. Deze mag het gevaar niet verhogen en het werken aan de machine niet belemmeren. Het is in het belang van de fabrikant om zijn beslissing om bepaalde bewegende delen niet met beveiligingsinrichtingen uit te rusten exact te motiveren.

Overzicht van de rubriek

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl