CE-markering

Wat is in een risicobeoordeling het verschil tussen "licht letsel" en "zwaar letsel"?

Vraag:

Bij een risicobeoordeling valt letsel in 4 categorieën:
1. geen letsel
2. licht letsel
3. zwaar letsel
4. de dood
Categorieën 1 en 4 spreken voor zich. Onduidelijk zijn categorieën 2 en 3. Hoe wordt bijv. een eenvoudige breuk van het vingerkootje gecategoriseerd ten opzichte van een gecompliceerde botbreuk in het bovenbeen?

Antwoord:

Er zijn geen vaste omschrijvingen voor de risico-inschatting/categorisering van letsel. We raden aan de volgende categorisering aan te houden:

Licht letsel: bijv. lichte schokken, lichte kwetsuren, blauwe plekken, enz. Ook letsel dat niet door een arts verzorgd hoeft te worden en waarbij geen ziekteverzuim ontstaat.

Zwaar letsel: bijv. botbreuken of diepe snijwonden. Over het algemeen letsel dat door een arts verzorgd dient te worden en dat ook tot werkverzuim kan leiden.

Bij de categorisering van letsel dient u altijd van de ergste situatie (worst case) van de mogelijke gevaren uit te gaan.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?