CE-markering

Wat zijn de technische regels voor bedrijfsveiligheid?

De technische regels voor bedrijfsveiligheid (TRBV) werden door het Comité voor Bedrijfsveiligheid opgesteld en door het Bondsministerie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken (BMWS) gepubliceerd.

De TRBV geven de stand van de techniek en overige gewaarborgde arbeidswetenschappelijke kennis weer voor het ontwerp en gebruik van arbeidsmiddelen, alsook voor de veilige werking ervan. Via de technische regels worden de eisen in de bedrijfsveiligheidsverordening verwezenlijkt. Zij bieden hulp bij het opstellen en categoriseren van gevarenzones en mogelijk gevaarlijke situaties en geven voorzieningen om deze te voorkomen.

Bij de toepassing van de TRBV bestaat net zoals bij de geharmoniseerde normen een "vermoeden van overeenstemming" dat de werkgever de eisen van de (Duitse) bedrijfsveiligheidsverordening uitvoert.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?