Veiligheidstechnische uitrusting

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie is uitgebreid met een transportinstallatie. Deze transportinstallatie staat naast een pers die over een noodstopcircuit (nood-uit-circuit) beschikt. Kan de installatie een apart noodstopcircuit krijgen?

Vraag:

... hoe wordt aangegeven dat de noodstopschakelaar in de schakelkast niet bij de pers hoort? De afstand tot de onderhoudsopening van de pers bedraagt ca. 2 meter.

Antwoord:

er kan alleen een gedetailleerde uitspraak worden gedaan als de situatie ter plekke is bekeken.

Over het algemeen kan men echter zeggen dat in een dergelijk geval door de exploitant van de installatie een risicobeoordeling volgens de Duitse verordening inzake bedrijfsveiligheid (BetrSichV) moet worden uitgevoerd. Hierin komt ook de noodstop aan bod.

Het is zeer waarschijnlijk dat de noodstopknop niet per se moet worden verbonden. Mocht het gevaar van een verwisseling bestaan, dan moet de noodstopknop telkens passend worden aangeduid om een dergelijke verwisseling te voorkomen.
Maar aangezien het in het beschreven geval niet om een vaste werkplek gaat en het gebied alleen voor onderhoudsdoeleinden wordt betreden, is dit eventueel niet nodig.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?