Veiligheidstechnische voorzieningen

Totaliteit van machines/verantwoordelijkheid voor overeenstemming met de richtlijnen/wezenlijke verandering?

Een waterzuiveringsinstallatie van een beplatingsbedrijf wordt gemoderniseerd. De installatie bestaat uit diverse tanks (deels met menginrichtingen), kamerfilterpersen, diverse pompen en kleppen alsook meettechniek (debiet, vulpeil, temperatuur, pH-waarde) met een gemeenschappelijke regelkast. Diverse pompen, kamerfilterpersen, meettechniek en de volledige besturing moeten worden vervangen. Meettechniek en automatisering incl. schakelkast komen van leveranciers. De installatiebouw gebeurt door de klant - samen met de leveranciers van de kamerfilterpersen.

Vraag 1: Gaat het hier om een "samenstel (totaliteit) van machines"?
Vraag 2: Zo ja, wie is de fabrikant resp. wie is verantwoordelijk voor de overeenkomst met de richtlijnen?
Vraag 3: Gaat het hier om een "wezenlijke verandering", zodat de installatie als een nieuwe installatie moet worden behandeld?

Antwoorden:

ad 1) Beplatingsinstallaties vallen onder de machinerichtlijn. Op basis van de procestechnische aaneenschakeling gaat het in het genoemde geval om een samenstel van machines.

ad 2) Iedere machinebouwer is verantwoordelijk een volledig evenals een onvolledige machine volgens de machinerichtlijn te leveren.

Met betrekking tot de TOTALITEIT zijn er diverse mogelijkheden:
De vraag is wat besteld werd en wat in opdracht is gegeven. Deze vragen moeten duidelijk worden beantwoord. Als het hier binnen het contractrecht geen duidelijk uitsluitsel wordt gegeven, dan moet de exploitant de rol van leverancier (het in de handel brengen) van de machine op zich nemen en de totaliteit van de machines of installatie CE certificeren.

Voorbeeld A: Een bedrijf krijgt de opdracht een kleine motor met een grotere te vervangen.
Voorbeeld B: Een bedrijf krijgt de opdracht een kleine motor met een grotere te vervangen en de installatie op wezenlijke verandering te controleren en evt. de CE-conformiteit opnieuw aan te vragen.

Uit voorbeeld A blijkt niet duidelijk wie voor de CE-conformiteit verantwoordelijk is. Hier moet waarschijnlijk de exploitant de verantwoordelijkheid op zich nemen. In voorbeeld B is duidelijk wie de prestatie moet verrichten.

ad 3) Dit kan niet van een afstand worden beantwoord. We moeten de precieze situatie van vóór en na de ombouw kunnen bestuderen. Een controle ter plaatse is onvermijdelijk. Hulp biedt evt. het interpretatiedocument van een beroepsgenootschap.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?