Veiligheidstechnische voorzieningen

Hoe zijn de verantwoordelijkheden te verdelen als een machinebouwer de elektrische constructie bij een toeleverancier inkoopt?

De verantwoordelijkheden worden binnen het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld.

Wie moet de risicobeoordeling opstellen? Mag de toeleverancier deze van de machinebouwer vragen?
Volgens de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet de risicobeoordeling binnen het ontwerpproces worden opgesteld. De toeleverancier moet in dit geval een risicobeoordeling eisen om het elektrische ontwerp volgens de eisen van de risicobeoordeling te kunnen opstellen.


Nauwkeurig bekeken kan de toeleverancier (elektrisch ontwerp) helemaal geen risicobeoordeling opstellen, aangezien hij de machine niet kent. Om een correct elektrisch ontwerp te kunnen uitvoeren, moet een risicobeoordeling worden gemaakt.
U kunt het opstellen hiervan aan een externe partij overlaten, maar dit moet binnen een contract zijn geregeld.

Hoe kan een leverancier omgaan met het gegeven dat een passend veiligheidsconcept op grond van mechanische ontoelaatbaarheden (bijv. ontbrekende veiligheidsbehuizing) niet mogelijk is?
Het elektrische ontwerp kan alleen aan de hand van de ter beschikking gestelde documentatie (risicobeoordeling en veiligheidsconcept) worden opgesteld. Indien naderhand gebreken optreden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk de extra kosten op zich te nemen. In normale gevallen kent het bedrijf dat het elektrische ontwerp levert, de machine niet tot in detail en kan zich daarom alleen op de ter beschikking gestelde documenten verlaten.

Helaas is het vaak zo dat de toeleverancier niet de benodigde documentatie ontvangt, waardoor er hoge kosten door naleveringen en wijzigingen optreden die bij de inbedrijfstelling van de machine aan het licht komen.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?