Controle van contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen (CWV-controle)

Met welke regelmaat moeten contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen (CWV) worden gecontroleerd?

Een contactloos werkende veiligheidsvoorziening (CWV) detecteert zonder mechanische inwerking of personen of lichaamsdelen een beschermingsveld binnendringen. Tot de CWV behoren sensoren zoals veiligheidslichtschermen of veiligheidslaserscanners.

De basis voor de controle van contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen (CWV) is in Duitsland de risicobeoordeling volgens de verordening inzake bedrijfsveiligheid (BetrSichV).
De termijnen/intervallen voor de controle moeten daarbij door de exploitant worden bepaald. De controle moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. Dit geldt bij de eerste inbedrijfstelling, een reparatie, de montage en ook bij bijzondere gevallen zoals de verplaatsing van een machine.

Wat bepaalt de frequentie van de CWV-controles?

Bij het vastleggen van de controletermijnen moet erop worden gelet of het arbeidsmiddel (de contactloos werkende veiligheidsvoorziening) onderhevig is aan schade veroorzakende invloeden die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden. Bovendien hebben de volgende criteria invloed op de controletermijn:

  • Gebruiksomstandigheden van de contactloos werkende veiligheidsvoorziening (gebruikstijd per dag, belasting)
  • Instructies van de fabrikant
  • Ervaring met het "uitvalgedrag" van het arbeidsmiddel (de CWV)
  • Ongevallen of opeenstapeling van gebreken bij vergelijkbare arbeidsmiddelen
  • Slijtage, bijvoorbeeld van remmen (deze heeft invloed op de reactietijd van de beweging totdat de gevaarlijke beweging tot stilstand komt)

Er wordt een termijn van 1x per jaar voor de controle per CWV aanbevolen. Afhankelijk van de toepassing en "gevaarlijkheid" van de machine/installatie moet het controle-interval worden verkort tot 1x per 6 maanden. Daarnaast kunnen er ook andere voorschriften voor de controle, bijvoorbeeld in de vorm van speciale technische regels of iets dergelijks, zijn. In dat geval moet de daarin vermelde termijn voor de controle in acht worden genomen.

Wie mag een contactloos werkende veiligheidsvoorziening controleren?

Volgens BetrSichV moet een bevoegd persoon de controles uitvoeren. Pilz GmbH & Co. KG uit Ostfildern beschikt over een onafhankelijke, door DAkkS geaccrediteerde inspectiedienst volgens ISO 17020 die veiligheidsvoorzieningen op machines en installaties mag controleren.

Onze diensten op het gebied van CWV

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?