Bedrijfsveiligheid

Latijn-Amerikaanse klant/Noord-Amerikaanse fabrikant: Wie is de leverancier (degene die de machine in de handel brengt), wanneer de fabrikant de machine direct naar de bestemmingsplaats in de Europese Unie verscheept?

Vraag: Een Latijns-Amerikaanse klant koopt een machine bij een Noord-Amerikaanse fabrikant en neemt zich voor de machine op een plaats binnen de EU te exploiteren. Wie is de leverancier (degene die de machine in de handel brengt), wanneer de fabrikant de machine direct naar de bestemmingsplaats in de Europese Unie verscheept?

Als de machine bij de fabrikant werd besteld met een installatieplaats "binnen de Europese Unie", dan is de fabrikant ook degene die de machine in de handel brengt, en moet in dit geval een gemachtigde (zie hieronder) binnen de EU benoemen.

Als daarentegen middels een contract overeengekomen is dat de machine aan de Latijns-Amerikaanse klant zal worden geleverd (zonder opmerking over de installatieplaats in de EU), dan is de klant degene die de machine in de handel brengt, en moet hij bij de invoer van de machine een gemachtigde binnen de EU benoemen.

Gemachtigde bij import in de EU: Een fabrikant/distributeur (degene die de machine in de handel brengt), die zijn kantoor buiten de EU heeft, moet bij de import van een machine in de EU een gemachtigde (natuurlijke of rechtspersoon) binnen de EU benoemen. Deze neemt de verplichtingen van de fabrikant binnen de EU waar. Het kan hierbij bijv. gaan om de importeur, met zijn kantoor in de EU.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?