CE-markering

Kan een machine zonder gebruiksaanwijzing in omloop worden gebracht, als de gebruiksaanwijzing later wordt nageleverd?

De gebruiksaanwijzing wordt door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde opgesteld. Ze moet in een van de officiële talen worden opgesteld. Bij de inbedrijfstelling van een machine moet de originele gebruiksaanwijzing en eventueel een vertaling in de taal van het land van gebruik worden meegeleverd.

De gebruiksaanwijzing moet de voor de inbedrijfstelling, het onderhoud, de inspectie, de controle van de werking en eventueel de reparatie van de machine benodigde tekeningen en schema's alsmede alle relevante informatie, vooral met het oog op de machineveiligheid, bevatten.

Elke fout in een gebruiksaanwijzing kan juridische gevolgen hebben, als het gaat om een instructiefout die een ongeval tot gevolg heeft. Een gebruiksaanwijzing is alleen in schriftelijke vorm toegestaan.

Laatste wijziging van het artikel: 2011-06-16 11:47
Auteur: Pilz GmbH & Co. KG
Revisie: 1.5

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?