Nederland | nederlands

CE-markering

Welke documentatie moet een externe schakelkastbouwer aan de machinebouwer leveren? Wordt de schakelkast al als onvolledige machine beschouwd? Is er een verklaring van de fabrikant of een inbouwverklaring vereist?

Een schakelkast is in feite onderworpen aan de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn. Deze richtlijnen schrijven voor dat er een EG-conformiteitsverklaring en een CE-markering worden afgegeven (niet worden bijgevoegd). Een inbouwverklaring volgens de Machinerichtlijn is daarom niet mogelijk.

Een schakelkast met besturing is een belangrijk onderdeel van een machine, maar per definitie geen onvolledige machine.

Aangezien de schakelkast onderdeel van een machine wordt, moet hij in het kader van de conformiteitsbeoordelingsprocedure (uit te voeren door de machinebouwer) worden beoordeeld. Dit betekent dat er meer informatie nodig is dan door de Laagspanningsrichtlijn of EMC-richtlijn wordt verlangd. De machinebouwer moet daarom ook de naleving van de bepalingen van de Machinerichtlijn laten bevestigen. Aangezien hierop geen wettelijke aanspraak bestaat, moet dit vóór het afsluiten van een contract privaatrechtelijk worden overeengekomen.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl