Het automatiseringssysteem PSS 4000

Pss4000 banner 530x140

Het automatiseringssysteem PSS 4000 staat voor een optimaal samenspel van hardware- en softwarecomponenten, netwerkapparaten en het realtime-ethernet. Het systeem wordt gekenmerkt door de meest uiteenlopende functies en combinatiemogelijkheden, die het van de klassieke automatisering onderscheiden. In talrijke toepassingen in verschillende branches heeft het zijn waarde al bewezen.

Automatiseringssysteem volgens een nieuw uitgangspunt!

PSS 4000: het Industrie 4.0-compatibele automatiseringssysteem

Door de consequente verdeling van de besturingsfuncties kunnen projecten met het automatiseringssysteem PSS 4000 flexibeler en eenvoudiger worden gerealiseerd dan met bestaande systemen. Dit geldt zowel voor afzonderlijke machines als voor aaneengeschakelde installaties. Meer informatie over Industrie 4.0 vindt u hier.

  • Klassieke automatisering: een centrale besturing bewaakt de installatie/machine. Via deze besturing worden alle signalen verwerkt, alle sensoren en actuatoren zijn met haar verbonden. Door middel van decentrale I/O-modules kunnen I/O-functies gedeeltelijk naar de periferie worden verplaatst, waardoor kortere afstanden voor bijvoorbeeld de bedrading van sensoren ontstaan. Een lokale verwerking van de signalen vindt normaal gesproken niet plaats.
     
  • Consequente verdeling van besturingsfuncties: bij het automatiseringssysteem worden de besturingsfuncties compleet verdeeld en naar de periferie verplaatst. Besturingsgegevens, failsafe-gegevens en toestanden worden via het realtime-ethernet SafetyNET p uitgewisseld en gesynchroniseerd. Hierdoor speelt het voor de besturingsfunctie geen rol waar het bijbehorende programmadeel wordt afgewerkt. In plaats van een centrale besturing staat er met ons automatiseringssysteem een modulair gebruikersprogramma in een centraal project ter beschikking. Hiermee is een eenvoudige, uniforme handling in het complete project mogelijk.

Prestatiespectrum automatiseringssysteem PSS 4000

Hardware automatiseringssysteem PSS 4000

Hardware

Oplossingen voor veiligheid en automatisering: besturingen, I/O-systemen en netwerkcomponenten.

Software automatiseringssysteem PSS 4000

Software

Het softwareplatform PAS4000 omvat verschillende editors voor de PLC-programmering en het configureren alsmede softwarebouwstenen.

Diagnose automatiseringssysteem PSS 4000

Diagnose

Dankzij een complete diagnose en visualisering worden fouten snel en effectief ontdekt – voor gereduceerde stilstandtijden.

Functies automatiseringssysteem PSS 4000

Functies

In het automatiseringssysteem zijn diverse functies voor het realiseren van de meest uiteenlopende toepassingen beschikbaar.

Toepassingen automatiseringssysteem PSS 4000

Toepassingen

Hier vindt u highlights van al gerealiseerde toepassingen.

 
Automatiseringssysteem PSS 4000 – Simplify your Automation™

Consequente verdeling van besturingsfuncties

Met het automatiseringssysteem PSS 4000 kunnen besturingsfuncties probleemloos direct in de periferie verdeeld worden. Dit maakt een centraal zicht op verdeelde automatiseringsstructuren en een eenvoudige handling mogelijk. Als gebruiker maakt u een modulair gebruikersprogramma en daarmee een project waarmee alle netwerkdeelnemers geconfigureerd/geprogrammeerd worden. Bovendien vergemakkelijkt de communicatie via het realtime-ethernet SafetyNET p het samenspel van de afzonderlijke componenten. De netwerkdeelnemers communiceren automatisch met elkaar - er is geen extra configuratie nodig.

 

Samensmelting van veiligheid en automatisering

De samensmelting van veiligheid en automatisering staat centraal bij het automatiseringssysteem PSS 4000. Er kunnen automatiseringsoplossingen voor veiligheid en automatisering worden gerealiseerd, die voor u als gebruiker eenvoudig te gebruiken zijn. Het systeem is fysiek gemengd, maar koppelt niet terug. De programmeur of gebruiker krijgt de vrijheid om het configureren met functiebouwstenen en het programmeren met broncode in editors conform EN/IEC 61131-3 te combineren. Het centrale element hiervoor is het softwareplatform PAS4000 met verschillende editors en bouwstenen. Er staan uniforme editors tot uw beschikking, die voor automatiserings- en veiligheidstaken kunnen worden gebruikt.

Met PAS4000 is er een uniforme programmeeromgeving voor het configureren en voor de PLC-programmering beschikbaar.

   

Hardware-onafhankelijk werken

Het kiezen van de hardware moest tot nu toe bij het begin van het ontwerpen/programmeren gebeuren. Latere veranderingen waren erg kostbaar. Bij PSS 4000 is dit anders: hier kan het kiezen van de hardware en het verdelen van het programma over de hardware erg laat plaatsvinden, want dit is grotendeels onafhankelijk van de ontwerpfase. Als u bijvoorbeeld constateert dat twee besturingen PSSuniversal PLC hun functionele grenzen bereikt hebben, kan er een derde besturing geïntegreerd worden. Het gebruikersprogramma kan zonder al te veel moeite opnieuw verdeeld worden.