Nederland | nederlands

Programmeren volgens het V-model

Doel

Het V-model is een methode voor softwareontwikkeling, waarin evenwichtig aandacht wordt besteed aan ontwikkeling en verificatie. Het software-ontwerp inclusief de verificatie is opgedeeld in een aantal fasen die elk een aantal vooraf gedefinieerde producten opleveren. Wanneer de producten van een fase zijn opgeleverd, vormen deze de basis voor de volgende fase. Er kan dus niet worden begonnen aan een nieuwe fase wanneer de producten van de vorige fase niet zijn opgeleverd (en goedgekeurd). Dit herhaalt zich voor alle fasen. Met elke nieuwe basis die wordt gevormd groeit het vertrouwen in het systeem. Deze training leert het op een juiste manier gebruiken van het V-model als leidraad bij het programmeren. Dit leidt tot een duidelijk en overzichtelijk programma. Tevens is vastgelegd door welke testen de technische werking en functionaliteit van het programma geborgd wordt.

Inhoud

Gedurende deze training wordt de meerwaarde duidelijk van het systematisch aanpakken van een project. In de training worden de fasen van softwareopzet toegelicht en wordt dit ondersteund door diverse praktische voorbeelden. Een bijkomend voordeel van het V-model is dat er meer contactmomenten met de klant worden ingelast waarin de ontwikkeling en wensen van de klant duidelijk worden afgestemd.

Doelgroep

  • Ontwerpers

  • Hardware Engineers

  • Software engineers

 

Pilz Nederland te Vianen

Ordernummers 84494-3
Duur 09.00 - 16.00 uur
Maximum aantal gedelegeerden 12
Prijs 535 euro
Meer informatie
Dates and registration
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de