Nederland | nederlands

Risicobeoordelingen theorie en praktijk (Dag 2 Masterclass Machineveiligheid)

Doelstelling

De risicobeoordeling van machines is een centraal onderdeel bij het ontwerp en beheer van machines bij zowel de machinerichtlijn (Risicoanalyse) als bij de ARBO-wetgeving (Risico Inventarisatie en Evaluatie). De verplichting om de risicobeoordeling uit te voeren bij machines, met als doel om binnen de grenzen van de machine risico’s in kaart te brengen en deze zo veel mogelijk te reduceren volgens het ALARP principe ("As Low As Reasonably Practicable”).

In de training wordt ingegaan op de theorie achter gevaren en risico’s waarbij de ISO 12100 als leidraad wordt gebruikt. Deze norm beschrijft naast ontwerpmethodieken ook hoe een risicobeoordeling kan worden uitgevoerd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt de cursist een handvat om het geleerde direct in zijn eigen dagelijkse praktijk toe te passen.

Ook worden in de training een aantal methodieken behandeld voor risicobeoordeling zoals de Fine & Kinney methodiek, de 14-punten risicograaf en de Pilz Hazard Rating Number. Met deze methodieken kunnen op een gestructureerde manier risico’s in kaart worden gebracht, gerangschikt en prioriteiten gesteld. Hierbij is de dwingende volgorde van risicoreductie leidend.

Agenda/informatie

 

  • Ontwerpmethodieken
  • Het proces van risicobeoordeling
  • Methoden van risicobeoordeling
  • Praktijkvoorbeelden

Doelgroep

 

  • Iedereen met interesse voor machineveiligheid.
  • Engineers, onderhoudstechnici, veiligheidskundigen
  • Managers (HSE), Managers productie, CEO’s, KAM managers

Voorwaarde

Wij adviseren de cursist om te beginnen met module procesflow machineveiligheid van het cursusprogramma.

Tip!

Bent u op zoek naar een overzicht van onze trainingen? 
Bezoek onze website opleidingen.pilz.nl voor meer informatie over onze trainingen, mogelijke leerpaden en de mogelijkheid om uw kennis over machineveiligheid te testen!

SKO-VK

Deze training heeft een SKO-VK toekenning van 1 punt.

Pilz Nederland te Vianen

Ordernummers xxx xxx
Duur 9.00 - 16.00 uur
Maximum aantal gedelegeerden 12
Prijs 535 euro
Meer informatie Pilz garandeert u dat alle trainingen doorgaan. Deze trainingen bieden u dus zekerheid in uw planning en voorkomen teleurstellingen.
Dates and registration
7 feb. 2018
14 mrt. 2018
4 apr. 2018
9 mei 2018
6 jun. 2018
18 jul. 2018
15 aug. 2018
26 sep. 2018
31 okt. 2018
12 dec. 2018
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de