Nederland | nederlands

Food Safety Training

Doelstelling

Fabrikanten en eindgebruikers in de voedingsmiddelenindustrie hebben te maken met een doolhof van regels en eisen waaraan zij geacht worden te voldoen. Niet alleen de eisen op het gebied van voedselveiligheid zijn hoog maar ook de eisen die worden gesteld aan de veiligheid voor de operator aan de machine tellen zwaar. De vele regels maken het vinden van oplossingen lastig. Daar komt nog bij dat de diverse regelgevingen (voedselveiligheid en machineveiligheid) soms tot tegenstrijdige oplossingen leiden. Dit vergt een grote inspanning om tot een werkbaar en veilig resultaat te komen.
Deze cursus is erop gericht om dit spanningsveld tussen voedselveiligheid en machineveiligheid te doorbreken en aan te geven hoe met deze moeilijke situatie omgegaan kan worden. Pilz en N&S hebben door hun ervaring binnen de voedingsmiddelenbranche praktische kennis opgedaan om een vertaalslag te kunnen maken van theorie naar praktijk. Hierbij worden in de training specifieke normen, die hiervoor toegepast kunnen worden, uitgelicht.

Het zwaartepunt ligt hierbij op het oplossen van machineveiligheidsvraagstukken en hygiëne-eisen. Deze cursus biedt de cursist inzicht in de mogelijkheden die er zijn om een veilige installatie (machine) te verkrijgen die aan beide eisen voldoet.
 

Agenda/informatie

 

  • Voedselveiligheid versus Machineveiligheid

  • Open-Aanpak versus Gesloten-Aanpak

  • De problematiek rondom machines voor levensmiddelen

  • Machinerichtlijn 2006/42/EG en haar specifieke eisen aan machines voor levensmiddelen

  • Gebruik van C-normen in de voedingsmiddelenindustrie, zoals verpakkingsmachines (EN 415 reeks), kantelaars (EN 13288), liften (EN 13288), transportsystemen (EN 619, EN 620), snijmachines

  • C-normen voor de basisveiligheid zoals de prEN 1672-1 (machineveiligheid), EN 1672-2 (hygiëne eisen)

Doelgroep

 

  • Constructeurs van machines en installaties (E en W)

  • Projectleiders

  • Beheerders van een machinepark

 

Voorwaarde

Wij bevelen elke deelnemer aan om aan te vangen met module 1, procesflow machineveiligheid, van het cursusprogramma.

Tip!

Bent u op zoek naar een overzicht van onze trainingen? 
Bezoek onze website opleidingen.pilz.nl voor meer informatie over onze trainingen, mogelijke leerpaden en de mogelijkheid om uw kennis over machineveiligheid te testen!

Pilz Nederland te Vianen

Ordernummers voeding
Duur 2 dagen van 9.00 - 16.00 uur
Maximum aantal gedelegeerden 12
Prijs 1295 euro
Meer informatie Deze cursus vindt plaats op 6 en 13 april 2017.

Pilz garandeert u dat alle trainingen doorgaan. Deze trainingen bieden u dus zekerheid in uw planning en voorkomen teleurstellingen.
Dates and registration
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de