Nederland | nederlands

CECE - Certified Expert in CE Marking

Doelstelling

Met CECE - Certified Expert in CE Marking bereikt u de hoogst mogelijke kwalificatie op het gebied van CE-markering. In het kader van dit kwalificatieprogramma wordt het gehele CE-markeringsproces in detail uitgelegd. Tijdens de training wordt een virtueel machinemodel gebruikt om het traject van risicobeoordeling naar het aanbrengen van de CE-markering te verduidelijken. Het model toont de verschillen in aanpak voor incomplete en complete machines en verder voor onderling verbonden machines. Uiteraard vormt de machinerichtlijn 2006/42/EG de basis voor alle overwegingen. De volledige kwalificatie voor CECE is door TÜV NORD gecertificeerd. Na een geslaagd examen ontvangt u het wereldwijd erkende TÜV NORD-certificaat alsmede de titel ‘CECE - Certified Expert in CE Marking’.

Experts

Inhoud

Wetgeving over de veiligheid van machines in Europa

 • Richtlijnen over de CE-markering
 • De 6 stappen van de CE-markering
 • Rollen en verantwoordelijkheden van importeur/distributeur, bediener, fabrikant en geautoriseerde vertegenwoordiger

Juridische kaders

 • Machines in detail: Structuur, omvang, uitsluitingen,
 • andere relevante richtlijnen, zoals EMC- of ATEX-richtlijn

Definitie van eisen

 • De basisvoorwaarden bepalen het
 • gebruik van normen, technische specificaties, richtlijnen, risicobeoordeling, enz.

Methode voor conformiteitsbeoordeling

 • Modules voor de methode van conformiteitsbeoordeling
 • Gebruikmaking van auditinstanties

Verificatie van de conformiteit

 • Ontwerpfase
 • Productiefase
 • Toetsing

Technische documentatie

 • Eisen en opstelling van technische documentatie
 • Conformiteits- en inbouwverklaring
 • Plaatsing en gebruik van het CE-label

Extra's

 • CE-markering op alle machines
 • Procedure voor belangrijke wijzigingen aan een machine
 • Geautoriseerde vertegenwoordiger: Eisen, opdrachtverstrekking en verantwoordelijkheden
 • Praktische oefeningen en/of discussies aan het einde van elke module

Doelgroepen

Deze kwalificatie richt zich met name op machinefabrikanten, machine-importeurs en -integrators met een speciale verantwoordelijkheid op het gebied van CE-markering. Daarnaast is de training gericht op mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp machineveiligheid in de dagelijkse praktijk, zoals bijv.:

 • Ontwerpers
 • Projectplanners
 • Planners
 • Systeemintegrators
 • Veiligheidsfunctionarissen
 • Alle personen die betrokken zijn bij het CE-proces
 • Arbo-en veiligheidsfunctionarissen

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan de training

 • Deelname aan de training ‘Basisbeginselen van de CE-markering’, of
 • deelname aan de training ‘Totale CE-proces volgens machinerichtlijn in de afgelopen 2 jaar, of
 • u heeft al de kwalificatie CMSE - Certified Machinery Safety Expert

Aanwijzing

De inhoud van de training is speciaal ontworpen voor mensen die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor CE-processen. Deze training omvat een multiple-choice-test aan het einde van de tweede dag. Als ze slagen voor deze test, ontvangt u het wereldwijd erkende TÜV-NORD-certificaat ‘CECE – Certified Expert in CE Marking'. Het certificaat is vier jaar geldig en kan vervolgens met nog eens vier jaar worden verlengd door deel te nemen aan een hercertificering.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl