Nederland | nederlands

Theoriedag ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL)

Doelstelling

Deze dag wordt alleen aanbevolen wanneer u module 4: Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen van de Masterclass Machineveiligheid niet heeft gevolgd.

De nieuwe Machinerichtlijn brengt met zich mee dat er gewerkt moet worden met de nieuwe normen NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061. Deze geven eisen voor het ontwerpen en de integratie van veiligheidssystemen als onderdeel van de machinebesturing. De normen beschrijven een methodiek waarmee de ontwerper, door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren.

Door de ontwikkelingen op veiligheidsgebied rondom de software en elektronica is EN 954-1 vervangen. Hierdoor is de benadering op basis van het systeemgedrag onvoldoende. De nieuwe normen stellen naast het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie, ook eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten. Daarnaast worden eisen gesteld aan het ontwerpen en structureren van veiligheidssoftware.

Agenda/informatie

 

 • Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits
 • Normen EN 954-1, ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL)
 • Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits
 • Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits /systemen
 • Functionele veiligheid
 • PL (Performance Level)
 • SIL (Safety Integrity Level)
 • Verschillen en overeenkomsten tussen SIL en PL
 • 7-Stappenplan 

Doelgroep

 

 • Ontwerpers en hardware engineers
 • Service technici
 • Technisch adviseurs en -inspecteurs

 

Voorwaarde

Wij bevelen elke deelnemer alleen deze theoriedag te volgen als de cursist de modulen 1 t/m 4 (Masterclass Machineveiligheid) niet heeft gevolgd.

Tip!

Bent u op zoek naar een overzicht van onze trainingen?
Bezoek onze website opleidingen.pilz.nl voor meer informatie over onze trainingen, mogelijke leerpaden en de mogelijkheid om uw kennis over machineveiligheid te testen!

Pilz Nederland te Vianen

Ordernummers Theorie
Duur 9.00 - 16.00 uur
Maximum aantal gedelegeerden 12
Prijs € 535,-
Meer informatie Uw voordelen:
• Belangrijkste items uit de normen EN-ISO 13849-1 en EN-IEC 62061
• Nieuwe informatie over de normen
• Informatie waar u bij het ontwerpen op moet letten
• Snelle en eenvoudige software ondersteuning


Pilz garandeert u dat alle trainingen doorgaan. Deze trainingen bieden u dus zekerheid in uw planning en voorkomen teleurstellingen.
Training Form
Data en aanmelding
20 feb. 2019
7 mei 2019
22 okt. 2019
20 nov. 2019

Locatie Raamsdonksveer

Ordernummers 166006-1
Duur 1 dag van 9.00-16.00 uur
Maximum aantal gedelegeerden 12
Prijs € 535,-
Meer informatie
Training Form
Data en aanmelding
11 okt. 2019