Nederland | nederlands

Veiligheidsconcept bij de machineveiligheid

De tweede stap naar machineveiligheid: veiligheidsconcept

Veiligheidsconcept bij de machineveiligheid

Een effectief veiligheidsconcept vereist intelligente en voordelige oplossingen. Wij zien veiligheidsvoorzieningen niet als concurrentie voor productiviteit. Het concept van Pilz is erop gericht functionele veiligheid en productiviteit samen te brengen.

Hierbij is het doorslaggevend dat het veiligheidsconcept vanuit een nauwe samenwerking met onze klanten wordt benaderd om de kosten voor de implementatie, de interactie tussen medewerkers en machine alsmede productiviteit en onderhoudsomvang te optimaliseren. Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling presenteren wij gedetailleerde oplossingen die zorgen dat de veiligheid van uw installaties is aangepast aan de nieuwste stand der techniek.

"Met behulp van de services van Pilz zijn we er samen in geslaagd de veiligheidseisen aan onze machine met inachtneming van hoge kwaliteitseisen praktijkgericht te implementeren."

Michael Pruggmayer, sectorhoofd, EBZ GmbH Fuel Cells & Process Technology

Pilz - Uw partner voor veiligheidsconcepten en machineveiligheid

Onze medewerkers bezitten gefundeerde technische kennis inzake zowel relevante wetgeving, richtlijnen en normen als inzake de betreffende veiligheidstechnologieën voor een omvangrijk veiligheidsconcept. Door onze praktische ervaring met de implementatie van veiligheidsconcepten garanderen wij conformiteit en veiligheid waarbij complexiteit en kosten worden geminimaliseerd. De basisvoorwaarde hiervoor is het vaststellen van het Performance Level (PL) of Safety Integrity Level (SIL).

Het veiligheidsconcept van Pilz omvat

  • Uitwerken van mechanische, elektrische en andere engineering-oplossingen voor uw machineveiligheid
  • Toepassen van normen en richtlijnen volgens de nieuwste stand der techniek
  • Vaststellen van het Safety Integrity Level (SIL) en het Performance Level (PL) indien veiligheidsrelevante besturingssystemen worden ingezet
  • In acht nemen van de machinebeschikbaarheid en productiviteit door de integratie van veiligheid

Uw voordelen op het gebied van machineveiligheid dankzij systeemintegratie

  • Profiteer van onze praktische ervaring op het gebied van engineering
  • Verbeter uw productiviteit middels geïntegreerde veiligheid
  • Garandeer de inachtneming van veiligheid en reduceer tegelijk complexiteit en kosten
  • Zorg ervoor dat een interdisciplinair team zich inzet om een optimaal veiligheidsconcept voor uw eisen op te stellen
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl