Nederland | nederlands

Internationale conformiteitsbeoordeling

Machineveiligheid en Internationale conformiteitsbeoordeling

Internationale conformiteitsbeoordeling

Exporteurs en exploitanten van machines worden geconfronteerd met complexe kwesties betreffende conformiteit en wetgeving wanneer ze machines van één land naar een ander land importeren. Een machine die voldoet aan de richtlijnen en normen van een land, is mogelijk niet in overeenstemming met de voorschriften van een ander land. Voor het succes van een onderneming is het vaak doorslaggevend dat machines zonder al te veel tijd en kosten op een andere plaats kunnen worden geëxploiteerd.

Pilz – Uw partner voor de Internationale conformiteitsbeoordeling en machineveiligheid

In samenwerking met uw ingenieurs voert Pilz de noodzakelijke beoordelingsprocedures uit en ontwikkelen we de noodzakelijke strategieën om de conformiteit met ISO, IEC, ANSI, EN of anderenationale of internationale normen mogelijk te maken.

Pilz adviseert u bij het opstellen van wettelijk vereiste technische documenten en dient deze - indien noodzakelijk - in bij de goedkeuringsautoriteiten. Dankzij ons wereldwijde netwerk leveren de veiligheidsexperts van Pilz u de interpretatie van richtlijnen en voorschriften voor het land waar de machine wordt ingezet.

Onze dienstverlening voor u

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl