Nederland | nederlands

Internationale conformiteitsbeoordeling

Machineveiligheid en Internationale conformiteitsbeoordeling

Internationale conformiteitsbeoordeling

Exporteurs en exploitanten van machines worden geconfronteerd met complexe kwesties betreffende conformiteit en wetgeving wanneer ze machines van één land naar een ander land importeren. Een machine die voldoet aan de richtlijnen en normen van een land, is mogelijk niet in overeenstemming met de voorschriften van een ander land. Voor het succes van een onderneming is het vaak doorslaggevend dat machines zonder al te veel tijd en kosten op een andere plaats kunnen worden geëxploiteerd.

Pilz – Uw partner voor de Internationale conformiteitsbeoordeling en machineveiligheid

In samenwerking met uw ingenieurs voert Pilz de noodzakelijke beoordelingsprocedures uit en ontwikkelen we de noodzakelijke strategieën om de conformiteit met ISO, IEC, ANSI, EN of anderenationale of internationale normen mogelijk te maken.

Pilz adviseert u bij het opstellen van wettelijk vereiste technische documenten en dient deze - indien noodzakelijk - in bij de goedkeuringsautoriteiten. Dankzij ons wereldwijde netwerk leveren de veiligheidsexperts van Pilz u de interpretatie van richtlijnen en voorschriften voor het land waar de machine wordt ingezet.

De Internationale conformiteitsbeoordeling van Pilz omvat

  • Onderzoek naar landspecifieke voorschriften voor machineveiligheid
  • Opstellen van de noodzakelijke technische documentatie
  • Ondersteuning bij noodzakelijke ombouwmaatregelen
  • Uitvoeren van de beoordelingsprocedure met de bevoegde aangemelde instantie (notified body)
  • Begeleiding bij de veiligheidstechnische controle ter plaatse

 

Uw voordelen op het gebied van machineveiligheid dankzij de Internationale conformiteitsbeoordeling

  • Vertrouw op ons netwerk van experts voor de voor uw markt relevante richtlijnen
  • Vereenvoudig het verzenden van machines van het ene economische gebied / bevoegdheidsgebied naar het andere
  • Profiteer van de wereldwijde erkenning van de inspectiedienst van Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern voor machines en veiligheidsvoorzieningen, geaccrediteerd door DAkkS
  • Vertrouw op Pilz bij markttoetredingsbarrières ten aanzien van conformiteit en aansprakelijkheid

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de