PILZ Inside Automation
Editie 9 2018 / 28 sep. 2018
Geachte heer/mevrouw,

Arbeidsprocessen worden steeds efficiënter naarmate mens en machine nauwer samenwerken. Daartoe moeten exploitanten echter de meest uiteenlopende normen en technische specificaties in acht nemen. Pilz ondersteunt u met uitgebreide normkennis, producten en diensten op weg naar een veilige robotapplicatie. In deze nieuwsbrief leest u meer over de eisen aan veilige robotica en de actuele normen! Bovendien stellen wij de nieuwe serviceroboticamodulen voor gebruik in een industriële en niet-industriële omgeving aan u voor.
Bouwpakket voor de robotica: bouw uw eigen robot met de serviceroboticamodulen van Pilz!

Wij maken de kennismaking met de servicerobotica eenvoudig voor u. Dankzij de nieuwe serviceroboticamodulen kunt u nu uw eigen servicerobotapplicatie samenstellen. Het oplossingsaanbod bestaat uit de manipulator PRBT, de besturing PRCM, de bedieningsmodule PRTM en ROS-modulen. Informeer uzelf nu!
Meer informatie

Producten

Kies voor lichtschermen bij de beveiliging van gereedschapsmachines!

Bij de beveiliging van gereedschapsmachines zoals persen en persstraten zijn robuuste en tegelijkertijd flexibele sensoren nodig. In het tweede deel van onze serie ervaart u hoe u lichtschermen en spiegelzuilen goed met elkaar kunt combineren. Informeer uzelf nu!

Vakkennis

Alle regels omtrent mens-robot-samenwerking (MRS) in één oogopslag!

De nieuwe MRS-poster toont welke samenwerkingsvormen er zijn, en hoe risico's zijn te minimaliseren daar waar mensen en machines samenwerken. Zie ook welke grenswaarden er volgens ISO/TS 15066 gelden voor krachten en drukken tussen mensen en robots!
Herziening van de ISO-veiligheidsnorm voor industriële robots

Tot mei 2021 moeten de veiligheidseisen voor samenwerkende robotsystemen volgens ISO 10218-1 en ISO 10218-2 herzien zijn. Kom meer te weten!
Samenwerking 4.0: het whitepaper Robotica van Pilz is er!

Hoe kunnen mens en machine veilig samenwerken in de fabriek van de toekomst? Het nieuwe whitepaper bevat uitdagingen en oplossingen bij het realiseren van een veilige mens-robot-samenwerking in de industrie. Nu downloaden!

Bedrijf

Bezoek Pilz op de ROSCon en iROS in Madrid!

Van 29-30 september 2018 ontmoeten ontwikkelaars van de open-source-software ROS (Robot Operating System) elkaar op de ROSCon in Madrid. Aansluitend wordt van 1-5 oktober 2018 de iROS gehouden, een internationale conferentie over intelligente robots en systemen. Pilz presenteert op beide conferentie zijn activiteiten op het gebied van ROS en servicerobots.