Nederland | nederlands

IEC/ISO 17305

De geplande norm  IEC ISO 17305 is een samenvoeging van de normen EN ISO 13849 en IEC 62061. In deze norm zal de functionele veiligheid van machines en installaties worden beschreven, alsmede de maatregelen en stappen die in het kader hiervan in acht dienen te worden genomen.
 

IEC/ISO 17305 zal naar verwachting vanaf 2016 in werking treden

De invoering van IEC ISO 17305 is met een overgangstermijn van 2 jaar gepland in het jaar 2016. Deze zogeheten 'merger' zal wereldwijd geldig zijn. Het doel is een unificatie en vereenvoudiging. Dit wordt onder meer bereikt doordat de momenteel parallel geldende normen EN ISO 13849 en IEC 62061 compleet kunnen worden vervangen en voortaan alleen nog de norm IEC ISO 17305 van toepassing zal zijn.
 

Welke normen dienen te worden vervangen?

  • EN ISO 13849: EN ISO 13849 is momenteel de centrale norm voor de constructie van veiligheidsgerichte besturingen in het kader van de machineveiligheid. Deze norm is als geharmoniseerde norm onder de Machinerichtlijn in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd.
  • IEC 62061: In EN resp. IEC 62061 wordt de realisatie van veiligheidsrelevante elektrische besturingssystemen van machines beschreven, waarbij de gehele levenscyclus van de ontwerpfase tot en met de buitengebruikstelling in aanmerking wordt genomen. Ook IEC 62061 staat in het Publicatieblad van de EU vermeld als geharmoniseerde norm.
     

Welke voordelen ontstaan er door de nieuwe norm IEC/ISO 17305?

De samenvoeging van beide normen tot de norm IEC ISO 17305 brengt voor constructeurs van machines en installaties diverse vereenvoudigingen met zich mee:

  • Vereenvoudiging dankzij het terugbrengen van twee normen tot een internationaal geldende norm.
  • Geen fundamentele wijziging van de werkwijze vergeleken met de bestaande normen. Constructeurs van machines en installaties die tot nu toe EN ISO 13849 en IEC 62061 toepasten, hoeven hun werkwijze waarschijnlijk niet compleet te veranderen.
  • Onderwerpen zullen eenvoudiger en duidelijker worden beschreven.

Het verantwoordelijke normalisatie-orgaan, waarin ook experts van Pilz zijn vertegenwoordigd, streeft met het oog op constructeurs van machines en installaties naar een internationale en economische oplossing voor veilige machines en installaties.

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl