Nederland | nederlands

Veilige snelheidsbewaking (SSM - Safe Speed Monitor)

De functie "Veilige snelheidsbewaking" (SSM) volgens EN 61800-5-2 levert een veilig uitgangssignaal om aan te geven of het motortoerental onder een vastgelegde grenswaarde ligt.

De veiligheidsfunctie "Veilige snelheidsbewaking" in de praktijk

Deze bewaking van een vastgelegde minimumsnelheid maakt het in de praktijk bijvoorbeeld mogelijk dat een gevarenzone alleen toegankelijk wordt gemaakt als een vastgelegde snelheid wordt onderschreden. De veilige snelheidsbewaking wordt ook toegepast bij centrifuges, die alleen onder een bepaalde draaisnelheid zonder gevaar kunnen worden gevuld.

Als de "Veilige snelheidsbewaking" met de functie "Veilig beperkte snelheid" (SLS - Safely Limited Speed) wordt gecombineerd, ontstaat de veiligheidsfunctie "Veilig snelheidsbereik" (SSR - Safe Speed Range). Deze bewaakt een vastgelegde snelheidscorridor, die uit een niet te onderschrijden minimumsnelheid en een niet te overschrijden maximumsnelheid bestaat.

Ook het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 vervult de veiligheidsfunctie!

SSM - Safe Speed Monitor = Veilige snelheidsbewaking
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl