Nederland | nederlands

Veilig snelheidsbereik (SSR - Safe Speed Range)

De functie "Veilig snelheidsbereik" (SSR - Safe Speed Range) volgens EN 61800-5-2 breidt de functie "Veilig beperkte snelheid" (SLS - Safely Limited Speed) uit met de bewaking op een minimumsnelheid - "Veilige snelheidsbewaking" (SSM - Safe Speed Monitor). Dat betekent dat een maximale snelheidswaarde (SLS) niet overschreden en een minimale snelheidswaarde (SSM) niet onderschreden mag worden. Als deze corridor van de bewaakte snelheid (SSR) wordt verlaten en dus een van de vastgelegde grenzen wordt geschonden, wordt de aandrijving uitgeschakeld.

De veiligheidsfunctie "Veilig snelheidsbereik" in de praktijk

In de praktijk maakt de bewaking van de minimumsnelheid bijvoorbeeld de ontgrendeling van een hek bij onderschrijding van een vastgelegde snelheid mogelijk. De bewaking van de maximumsnelheid daarentegen beschermt mens, machine en product tegen schade door overschrijding van een vastgelegde snelheid.

Ook het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 vervult de veiligheidsfunctie!

SSR – Safe Speed Range = Veilig snelheidsbereik
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl