Nederland | nederlands

Firewall

Met "firewall" worden netwerkcomponenten aangeduid die net als een router een intern netwerk (intranet) koppelen aan een publiek netwerk (b.v. internet). Hierbij wordt de toegang tot het andere netwerk beperkt of compleet geblokkeerd. De beperking of blokkering is afhankelijk van de toegangsrichting, de gebruikte dienst, de authentificatie en de identificatie van de netwerkdeelnemer.
Een verder kenmerk van een firewall kan de versleuteling van gegevens zijn. Dit is zinvol wanneer het publieke netwerk b.v. alleen wordt gebruikt als doorgangsweg tussen twee ruimtelijk gescheiden delen van een intranet.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl